Konkurs Warszawa

Data dodania: 24.08.2017 | Aktualizacja: 24.08.2017, 11:20:28

KONKURS na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. FREDRY 8 W WARSZAWIE

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy warszawskiej siedziby PWM, znajdującej się w zabytkowym budynku przy ul. Fredry 8!

Nowatorskie spojrzenie na znaczenie polskiej kultury muzycznej w świecie, jej różnorodne funkcje oraz rozwijający się potencjał spowodowały, że Polskie Wydawnictwo Muzyczne w 2017 roku podejmuje się realizacji niezwykłej inwestycji. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizując powierzoną ponad 70 lat temu misję gromadzenia, utrwalania i upowszechniania polskiego dziedzictwa muzycznego w różnych jego przejawach, PWM w wyniku podjętych dziś zadań pozyska nową przestrzeń dla promocji muzyki polskiej.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie autora najlepszej, pod względem funkcjonalnym i użytkowym propozycji architektonicznej przebudowy warszawskiej siedziby PWM wg wyznaczonych w regulaminie kryteriów, a w dalszej kolejności realizacja założeń projektu pod pełnym nadzorem jego twórcy.

CEL INWESTYCJI

Głównym celem inwestycji jest dostosowanie nieruchomości do czterech filarów aktywności merytorycznej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego:

KRYTERIA OCENY

TERMINY

Ogłoszenie konkursu
do 25.08.2017 godz. 15:00 - Termin składania zapytań o wyjaśnienie treści regulaminu na adres podany przez organizatora
do 04.09.2017 godz. 15:00 - Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie*

*Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników konkursu o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie.

do 23.10.2017 godz. 16:00 - Termin składania prac konkursowych zakwalifikowanych uczestników
6.11.2017 - Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu

NAGRODY

I. Nagroda pieniężna w wysokości 40 000,00 oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II. Nagroda pieniężna w wysokości 30 000,00 zł
III. Nagroda pieniężna w wysokości 20 000,00 zł

Zgłoszenia prac oraz wszelkie związane z tym zapytania przyjmuje biuro Organizatora:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, ul. Fredy 8, 00-097 Warszawa | fredry8@pwm.com.pl                                                       

Szczegóły na stronie konkursu www.fredry8.com.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę