Konkurs upamiętniający Jana Pawła II - Warszawa

Data dodania: 29.07.2005 | Aktualizacja: 29.07.2005, 00:00:00

Informacje o konkursie urbanistyczno-plastycznym na koncepcję upamiętnienia obecności Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem mszy św. Zesłania Ducha św. w 1979 roku, na tle zagospodarowania placu Piłsudskiego.

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w którego imieniu konkurs prowadzi Biuro Naczelnego Architekta Miasta. Prezydent, p. Lech Kaczyński, podpisał 25.07.05 zarządzenie w tej sprawie. Przewodniczącym Sądu jest p. Michał Borowski.

Rodzaj konkursu
Niniejszy Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Pracę konkursową będzie mógł złożyć każdy zakwalifikowany na podstawie złożonych oświadczeń i nie wykluczany na podstawie ustawy. Nie będą wymagane dyplomy uczelni, uprawnienia, itp., uczestnik będzie musiał jedynie złożyć zobowiązanie, że w razie wygranej zaangażuje do wykonania projektu upamiętnienia osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Przygotowanie zgłoszenia do udziału jest proste i nie wymaga zaświadczeń.

Terminy (wyciąg z harmonogramu konkursu)

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji projektowej upamiętnienia obecności Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem mszy św. Zesłania Ducha św. w 1979 roku na pl. Zwycięstwa, na tle koncepcji urbanistycznej zagospodarowania placu Piłsudskiego.

Cel konkursu
Celem Konkursu jest przedstawienie koncepcji projektowej upamiętnienia obecności Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie oraz znalezienie rozwiązań dla ukształtowania przestrzennego placu Piłsudskiego, w tym:

  1. Pomysł na formę upamiętnienia obecności Jana Pawła II w Warszawie;
  2. Podkreślenie symboliki i znaczenia placu w nowej formie;
  3. Odniesienie do przestrzeni sacrum i profanum placu jako agory narodowej;
  4. Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania placu Piłsudskiego, jako miejskiej przestrzeni publicznej o szczególnych wartościach kulturowych.

Wytyczne programowo przestrzenne (wyciąg)

Budżet na nagrody
Przewidywana pula nagród wynosi 90 tysięcy złotych

Przygotował Tomasz Gamdzyk, Biuro Naczelnego Architekta Miasta
Warszawa, 28.07.2005r.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę