Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2018

Data dodania: 09.11.2018 | Aktualizacja: 09.11.2018, 18:28:32

Ruszył nabór zgłoszeń do Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2018. Jak co roku Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje śmiałych i nowatorskich tekstów teoretycznych badających relacje architektury i kultury oraz ciekawych i odpowiedzialnych społecznie projektów architektonicznych zmierzających do poprawienia jakości przestrzeni publicznej w Polsce. Zgłoszenia można przesyłać do 6 grudnia za pomocą formularza znajdującego się na stronie Fundacji.

Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest zarówno wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, jak i podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów. Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA zostały pomyślane jako uzupełniające się inicjatywy, które nie tylko poszukują świeżego spojrzenia na architekturę, ale także nowego języka, który umiałby owo spojrzenie przekazać  odbiorcy.

W tym rokuKonkurs TEORIA oraz Stypendium PRAKTYKA ruszyły w październiku. Ta zmiana w terminarzu programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza pokierowana jest przede wszystkim próbą jeszcze szerszego dotarcia do młodych ludzi, studentów, którzy po wakacyjnej przerwie powracają z nowym  śmiałymi pomysłami. Zależy nam na tym, aby mieli oni możliwość zaprezentowania tych koncepcji, opowiedzenia własnym głosem o swoich architektonicznych wizjach i poszukiwaniach– mówi prof. Ewa Kuryłowicz.

Stypendium PRAKTYKA 

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program, w ramach którego zwycięski projektant lub zespół otrzymuje finansową (16 000 zł) i merytoryczną pomoc w opracowywaniu zgłoszonej koncepcji architektonicznej. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje oryginalnych pomysłów na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnie wybranego miasta w Polsce. Zgłoszenia oceniać będzie jury w składzie: przewodniczący Jakub Wacławek,  Przemo Łukasik, Dorota Szlachcic, , Aleksandra Wasilkowska, Maciej Frąckowiak oraz ekspert wspomgający Agnieszka Olędzka (Hörmann Polska).

Konkurs TEORIA 

Konkurs TEORIA to program, w ramach którego zwycięski tekst w ciekawy i nowatorski sposób podejmujący tematykę związków architektury i kultury opublikowany zostanie w formie dwujęzycznej książki. Ukaże się ona w październiku przyszłego roku nakładem Wydawnictwa Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Laureat Konkursu TEORIA otrzyma ponadto nagrodę finansową w wysokości 3 500 zł. Prace oceniać będzie jury w składzie:

przewodnicząca: Ewa P. Porębska, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Marta Urbańska.

WYNIKI

Wyniki I etapu Stypendium PRAKTYKA ogłoszone zostaną 15 stycznia 2019 roku, natomiast zwycięski projekt Stypendium PRAKTYKA oraz nazwisko laureataKonkursu TEORIApoznamy 26 marca. Prace w obu programach można nadsyłać do 6 grudnia 2018 roku.W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej I stopień studiów architektonicznych, a także nie skończyły 40 lat. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem prostych formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Zgłoszenia do programów są anonimowe. Formularze oraz regulaminy dostępne są pod adresami: 

Konkurs TEORIA: www.fundacja-sk.pl/programy/teoria/

Stypendium PRAKTYKA: www.fundacja-sk.pl/programy/praktyka/

ORGANIZATOR
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

PATRONI MEDIALNI
Architektura-Murator, Builder, Notes Na 6 Tygodni, ARCH

OPIEKA MEDIALNA
SZUSTOW. Kultura i Komunikacja

Kontakt dla mediów:
Majka Duczyńska
SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA
www.szustow.com
tel. 669 663 966
m.duczynska@szustow.com

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę