Konkurs SARP nr 984 - wyniki

Data dodania: 07.03.2019 | Aktualizacja: 07.03.2019, 15:23:22

W dniu 6 marca 2019 r. . w siedzibie SARP w Warszawie, ogłoszono wyniki Konkurs SARP nr 984 – konkurs architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”, realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Sąd Konkursowy w składzie:

WYNIKI KONKURSU

I NAGRODĘ w wysokości 20.000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje: 

Praca konkursowa o numerze 019 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 62 26 26
22 ARCHITEKCI sp. z o.o.
ul. Jakubowska 14/u1
03-902 Warszawa

Uzasadnienie:
Projekt trafnie definiuje skalę, znaczenie i styl nowego budynku na górnym dziedzińcu UW. Skromność                 i prostota, dyskretne użycie współczesnych form i materiałów z jednoczesnym szacunkiem dla historycznego kontekstu wydają się być optymalne dla tej trudnej lokalizacji. Dziedziniec, urządzony                       w sposób spójny stylistyczne z architekturą budynku, połączono z kampusem w sposób czytelny, ale                       z zachowaniem właściwej skali i funkcjonalności. Prostota, spójność i przejrzystość cechują również rozwiązania funkcjonalne. W przekonywujący sposób spełniono postulat funkcjonalnej elastyczności projektu. W tym kontekście wspomnieć należy o konieczności ponownego przeanalizowania sposobu wejścia do budynku z dolnego poziomu dziedzińca.

Projekt wyróżnia bezbłędne wypełnienie kryterium ekonomiki rozwiązań co umożliwi optymalizację kosztów użytkowania zrealizowanego obiektu.

II NAGRODĘ w wysokości 14 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 006 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 98 79 18

Uzasadnienie:
Projekt jest udaną próbą wprowadzenia nowego kodu przestrzennego do głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Zwarta, zaprojektowana na planie kwadratu, „niezależnie od obrysu historycznej zabudowy” bryła podporządkowuje się osi dziedzińca wyznaczonej poprzez Pałac Tyszkiewiczów oraz zachowuje poprawne odległości od sąsiednich budynków. Przeniesienie rampy                    w północną część dziedzińca uwolniło przestrzeń po jego stronie południowej i pozwoliło na zorganizowanie głównego wejścia na poziomie dolnym od strony głównej osi kampusu. Wątpliwości budzi sposób spełnienia wytycznych konserwatorskich w przypadku geometrii dachu. Budynek zręcznie łączy oba poziomy dziedzińca poprzez wprowadzenie schodów zewnętrznych do środka budynku. 

III NAGRODĘ w wysokości  10 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 005 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 12 23 33

Uzasadnienie:
Zlokalizowany we wschodniej części dziedzińca obiekt akceptuje istniejące rozwiązania komunikacyjne w jego wnętrzu i konsekwentnie strefuje jego przestrzeń. Poprzez wprowadzenie wysokiego podcienia                  i przylegającej do niego przestrzeni „open space” projekt stara się zacierać granice pomiędzy przestrzenią placu i wnętrzem budynku. Zastrzeżenia budzą odległości „Pawilonu" do budynków sąsiednichArchitektonicznie neutralna kolumnada otaczająca wnętrze budynku z trzech stron w połączeniu ze schodami terenowymi w przekonywujący sposób otwiera jego wnętrze w stronę południową, gdzie znajduje się główna oś Uniwersytetu. 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 5 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 002 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 15 21 09

Uzasadnienie:
Projekt zwraca uwagę wyrazistą formą bramy łączącej dwa poziomy dziedzińca i ekspresyjnym użyciem ażurowego ceglanego muru. Przeniesienie rampy dla samochodów pozwala na pełną integrację budynku z górnym i dolnym poziomem dziedzińca. Ta integracja stanowi największą wartość projektu, jednak konsekwencją nadania budynkowi charakteru monumentalnej bramy jest niedostatek funkcjonalności i elastyczności rozwiązań.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 5 000 zł netto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 025 - numer nadany przez Uczestnika konkursu – 55 77 55

Uzasadnienie:
Wartością projektu jest spójność i logika konstrukcji budynku oraz umiejętne zestawienie we wnętrzu tradycyjnych i współczesnych materiałów budowlanych. Zaproponowane zagospodarowanie dziedzińca stanowi umiejętnie wykorzystanie historycznego założenia  owalnego klombu do stworzenia kameralnych stref o różnych funkcjach, potrzebnych dla ożywienia tej części Kampusu. Nietrafione i niepasujące do otoczenia są owalne amfiteatralne "zielone schody", których geometria wydaje się wymuszona układem komunikacji kołowej.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę