Konkurs SARP nr 948

Data dodania: 25.11.2010 | Aktualizacja: 25.11.2010, 00:00:00

Uwaga!
Informujmy, że ulega zmianie załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - oświadczenie uczestnika konkursu wymagany wg zapisów pkt. 15.3 Regulaminu Konkursu, otrzymując nowe brzmienie.

W dniu 23.11.2010 roku ogłoszony został konkurs (jednoetapowy realizacyjny) NA OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO "BUDOWY CAŁOROCZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NAD JEZIOREM KRZYWYM W OLSZTYNIE", w granicach oznaczonych na mapie (załącznik nr. 10) zwanym dalej:
"KONKURSEM NA ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA KRZYWEGO W OLSZTYNIE"

I. Zamawiający

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
ul. Żołnierska 13 A
10-558 Olsztyn

Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Odział w Olsztynie
ul. Kołłątaja 14
10-034 Olsztyn
tel/ fax: (89) 527 33 57
e-mail: olsztyn@sarp.org.pl
NIP: 739 10 83 145, Nr KRS: 0000235422, Nr REGON: 510260404
www.olsztyn.sarp.org.pl

II. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie atrakcyjnych rozwiązań architektonicznych dla zadania pn. "Budowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie", w granicach oznaczonych na mapie ( załącznik nr 10) w zakresie: kształtowania zabudowy i "małej architektury", ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby stworzenia możliwości uprawiania sportów zimowych i wodnych - zarówno w formule ogólnodostępnej jak i w ramach klubów sportowych i ośrodków szkoleniowych oraz budowy bazy sportowo - rekreacyjnej dla takiej turystyki aktywnej i specjalistycznej, która pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów poza krótkim sezonem letnim. Powyższe działania muszą być zgodne ze Szczegółowym opisem Osi Priorytetowej 2 Turystyka, poddziałanie 2.1.3 "Infrastruktura sportowo - rekreacyjna" oraz innymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej do konkursu w ramach RPO Warmia i Mazury (poddziałanie2.1.3.). (http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=235)
Opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej obejmującej cały obszar objęty konkursem w zakresie projektowanych rozwiązań przestrzennych oraz ewentualnej adaptacji istniejących obiektów, musi uwzględniać wytyczne konkursowe oraz zapisy MPZP.

III. Harmonogram konkursu

III. Skład Sądu Konkursowego

Przewodniczący:
arch. Stefan Kuryłowicz - SARP Zarząd Główny

Członkowie:

  1. arch. Jerzy Uścinowicz ? SARP Zarząd Główny
  2. arch. Stanisław Sosak ? SARP O/Olsztyn
  3. arch. Piotr Rożen - SARP O/Olsztyn
  4. arch. Anna Rokita - UM Olsztyn
  5. arch. Jerzy Piekarski - UM Olsztyn
  6. Halina Zaborowska- Boruch - UM Olsztyn
  7. Jerzy Litwiński - Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Zastępcy Sędziego:

  1. arch. Marek Skurpski - SARP O/Olsztyn
  2. Katarzyna Niebrzydowska - UM Olsztyn

IV. Nagrody

I nagrodą jest zaproszenie w trybie z wolnej ręki do wykonania pracy projektowej pn " Budowa całorocznej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie" oraz nagroda pieniężna.

Na nagrody pieniężne i wyróżnienia przeznacza się następujące kwoty (brutto):

V. Materiały konkursowe

Komplet materiałów konkursowych w cenie 160 pln brutto dostępny będzie po ogłoszeniu konkursu w siedzibie Organizatora konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie
ul. Kołłątaja 14
10-034 Olsztyn
tel/ fax: (89) 527 33 57
w godzinach: poniedziałki i czwartki 17:00 - 19:00
wtorki, środy, piątki 13:00 -15:00

Aby otrzymać komplet materiałów konkursowych pocztą należy:

Ogłoszenie o konkursie, regulamin Konkursu oraz załączniki nr 8, 9 i 10 dostępne są na stronie internetowej www.olsztyn.sarp.org.pl

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę