Konkurs SARP nr 938

Data dodania: 24.01.2008 | Aktualizacja: 24.01.2008, 00:00:00

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie ogłaszają:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno–usługowej przy ulicach: Rogu Renifera – Kręta – J. Lenartowskiego oraz przy ulicach: Długa – H. Cegielskiego – Raduszyńska na osiedlu Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

Organizatorzy konkursu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie
62 – 095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 19

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
adres:61 – 772 Poznań, Stary Rynek 56
tel./fax.:+ 48 61 8520020
e-mail:poznan@sarp.org.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami konkursu jest sekretarz organizacyjny konkursu arch. Katarzyna Wrońska, + 48 602 433 493

Forma konkursu:
Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy, otwarty, realizacyjny, w oparciu o Regulamin Konkursów Architektonicznych, Architektoniczno – Urbanistycznych i Urbanistycznych SARP.
Konkurs zawiera w sobie dwa niezależne tematy, ze wspólną częścią formalno – organizacyjną.
Z autorami nagrodzonych pierwszą nagrodą koncepcji zawarte zostaną umowy na opracowanie projektów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu i szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno – usługowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz z rozwiązaniem parkingu zewnętrznego ogólnodostępnego dla dwóch niezależnych lokalizacji.

Uczestnicy konkursu:

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby te występujące wspólnie , które posiadają, zatrudniają lub w składzie których znajduje się przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów
  2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby uczestniczące w organizowaniu Konkursu oraz opracowywaniu Regulaminu Konkursu oraz osoby, które są członkami Sądu Konkursowego lub są w jakiś sposób powiązane z tymi osobami.

Rodzaj i wysokość nagród:
Każda z lokalizacji stanowiąca przedmiot niniejszego konkursu będzie rozpatrywana przez Sąd Konkursowy jako niezależne opracowanie. Dla każdej z lokalizacji przewiduje się niezależne nagrody dla najlepszych prac wyłonionych w konkursie.

Miejsce i termin udostępnienia regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu można otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub osobiście w siedzibie SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, 61 – 772 Poznań, Stary Rynek 56 (sekretariat) tel./fax.:+ 48 61 8520020
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, piątek od 9.00 do 15.00,
wtorek, czwartek od 15.00 do 20.00.
Koszt kompletu materiałów konkursowych wynosi 100 zł + VAT

Terminarz konkursu:

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę