Konkurs SARP NR 935

Data dodania: 12.01.2007 | Aktualizacja: 12.01.2007, 00:00:00

Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej zagospodarowania sektora obiektów użyteczności publicznej w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Warunki konkursu można uzyskać od dnia 09.01.2007r. do dnia 29.01.2007r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Kielcach ul. Św. Leonarda 18 II p w godzinach od 10,00 do 14,00 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki lub wysyłką po przesłaniu faksu potwierdzenia wpłaty na konto SARP (SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce , ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce nr konta: 61 1060 0076 0000 3200 0016 2567). Telefon /+4841/ 344-37-21, fax /+4841/ 341-58-70.(NIP 959-09-00-470). Aby otrzymać rachunek należy przesłać dane do rachunku.

Cena egzemplarza warunków z materiałami geodezyjnymi wynosi 150, 00 PLN.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie SARP O/Kielce ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce w terminie do dnia 29.01.2007r. do godziny 14:00 osobiście lub pocztą kurierską.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu dnia 05.02.2007r.

Prace konkursowe i karty identyfikacyjne należy składać w terminie do dnia 28.03.2007r. do godziny 20:00 osobiście u Sekretarza Organizacyjnego Konkursu w siedzibie SARP O/Kielce ul. Św. Leonarda 18, II p lub przesłać pocztą kurierską na w/ w adres.

Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki udziału w konkursie oraz kryteria oceny:
Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie konkursu”.

Forma konkursu:
- otwarty, jednoetapowy realizacyjny, z nagrodami, z zaproszeniem do realizacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy konkursowej

Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

Zamawiający upoważnia Komisję Konkursową do innego podziału nagród.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

Przedmiot konkursu:

  1. Wykonanie koncepcji architektonicznej obiektów kubaturowych w obszarze A, B i C,
    • obszar A – zespołu recepcyjnego i zaplecza technicznego
    • obszar B – amfiteatru wraz z zapleczem
    • obszar C – przystani nad rzeką uwzględniającej uwarunkowania urbanistyczne, skalę i formę zabudowy Muzeum.
  2. Wykonanie koncepcji architektonicznej zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod realizację sektora obiektów użyteczności publicznej w Parku Etnograficznym w Tokarni w powiązaniu z terenami przyległymi – w granicach terenu inwestycji, z uwzględnieniem relacji przestrzennych i funkcjonalnych z terenami Muzeum –w granicach terenu opracowania.

Prezes SARP o.Kielce
arch. Władysław Markulis

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę