Konkurs SARP nr 930

Data dodania: 24.08.2004 | Aktualizacja: 24.08.2004, 00:00:00

Muzeum Zamek w Łańcucie
37-100 Łańcut, ul Zamkowa 1
tel.017/225 20 08;

ogłasza jednoetapowy

Konkurs na projekt rewitalizacji zabytkowych budynków wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego Zamku w Łańcucie.

 1. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177. )
  Konkurs o wartości przekraczającej równowartość 60 tys. EURO, ogłaszany w Biuletynie Zamówień Publicznych , organizowany jako realizacyjny, otwarty, jednoetapowy.
  Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 4 sierpnia 2004 r.
 2. Przedmiotem zamówienia jest projekt rewitalizacji zabytkowych budynków wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego zamku w Łańcucie, celem zwiększenia atrakcyjności turystycznej Zamku.
 3. Warunki konkursu i informacje związane z konkursemmożna uzyskać w siedzibie SARP Oddział Rzeszów, Rynek 8, 35 064 Rzeszów, tel./fax 017 853 93 51,w cenie 100 zł + VAT, do 27.08.2004 r. w godz. od 10:00 do 16:00.
 4. Termin składania prac konkursowych w siedzibie oddz. SARP w Rzeszowie , Rynek 8 upływa 18.10.2004 r. do 19:00.
 5. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust. 1 przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania , bez ograniczeń potwierdzone zaświadczeniem właściwej Okręgowej Izby Architektów.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych
  Prace konkursowe, które spełnią warunki konkursu ( grupa „O”) będą oceniane odrębnie dla każdego obiektu:
  1. walory architektoniczno- przestrzenne i zgodność z wytycznymi konserwatorskimi - 50 %
  2. proponowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 40 %
  3. proponowane rozwiązania techniczne - 10 %
 7. Konkurs dotyczy projektu , który aspiruje o dofinansowanie ze środkówUnii Europejskiej
 8. Nagrodą główną jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówieniaz wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, do negocjacji warunków umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

W konkursie przewiduje się ponadto przyznanie nagród dodatkowych w następujących wysokościach:

Zobacz również komunikat o kwalifikacji zespołów >>
Zobacz również odpowiedzi na pytania >>

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę