Konkurs SARP nr 1057

Data dodania: 13.06.2024 | Aktualizacja: 13.06.2024, 13:16:56

Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pn.: Budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii

Organizatorem konkursu i Zamawiającym jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. przy udziale SARP Oddział w Zielonej Górze 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno - przestrzenna nowego obiektu Centrum Onkologii wraz z nadziemnym łącznikiem integrującym go funkcjonalnie z istniejącym Centralnym Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym w budynku C1 (rozbudowa CBO) wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a.1 do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji opracowania konkursowego.

Sąd konkursowy

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:

Harmonogram konkursu:

 1. Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
  dnia 05.06.2024 r.
 2. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
  do dnia 26.06.2024 r.
  Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
 3. WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
  Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora. 
  do dnia 26.07.2024r.
  Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
 4.  DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
  Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
  do dnia 2.08.2024r.
 5. WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU
  Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych.
  do dnia 16.08.2024 r.
  Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową niezwłocznie.
 6. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH – SKŁADANIE POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ
  do dnia 6.11.2024 r. do godziny 15:00

  Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.
  Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia. 

  Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres: korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1. tj:

  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  Oddział w Zielonej Górze
  Stefana Batorego 16/10
  65-084 Zielona Góra
  (godziny pracy od 09.00 do 16.00)

 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
  Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu. 
  w dniu 20.11.2024 r.

  W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

 8. Wystawa pokonkursowa        
  TBA

 9. Dyskusja pokonkursowa         
  TBA

Pula nagród (kwoty brutto) – 350 000,00 zł brutto

Komunikacja:
Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK): https://epk.sarp.pl

Strona internetowa konkursu:
https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-luco-zielonagora

Materiały konkursowe dostępne są na stronie internetowej konkursu

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę