Konkurs SARP nr 1037

Data dodania: 23.02.2023 | Aktualizacja: 23.02.2023, 11:52:36

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłaszają dwuetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Sąd konkursowy:

Asystent sędziego referenta:

Sekretariat konkursu: 

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 10.03.2023 do godz. 12:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 17.03.2023

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 21.04.2023

Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych złożonych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Termin złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 05.05.2023 do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 19.05.2023

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników zaproszonych do złożenia prac w 2 Etapie Konkursu -23.06.2023

Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów Regulaminu Konkursu w zakresie opracowania i składania prac konkursowych złożonych przez uczestników zaproszonych do składania prac w 2 Etapie Konkursu – Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Termin złożenia prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 14.07.2023 do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – 03.08.2023

O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie. 

Pula nagród (kwoty brutto) – 135 000,00 PLN
I nagroda 30 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej 
II nagroda 20 000,00 PLN
III nagroda 10 000,00 PLN

oraz Nagrody pieniężne w wysokości 15 000,00 PLN dla Uczestników Konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Etapu II i złożą w nim kompletną Pracę konkursową 

Komunikacja:

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl 

Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków: http://www.sarp.krakow.pl/2023/02/20/konkurs-sarp-nr1037/

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę