Konkurs SARP nr 1018

Data dodania: 15.12.2021 | Aktualizacja: 15.12.2021, 20:39:28

10 grudnia 2021 r. ruszył Konkurs SARP 1018 realizacyjny, jednoetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

Przedmiotem konkursu w zakresie elementów zagospodarowania, do uwzględnienia przez Uczestników konkursu w opracowaniu konkursowym są:

  1. Nowy budynek bosmanatu jako wielofunkcyjny obiekt usługowy z pomieszczeniami bosmanatu z zapleczem techniczno-administracyjnym bosmanatu, salą wielofunkcyjną, kawiarnią i pomieszczeniami dla użytkowników portu (pomieszczenie klubów sportowych, sauna, prysznice itp.).
  2. Zaplecze techniczne bosmanatu i rekreacyjne.
  3. Oświetlenie terenu wraz z małą architekturą oraz inne elementy zagospodarowania związane z funkcją przystani i bosmanatu wynikające z zaproponowanych rozwiązań koncepcyjnych na podstawie wytycznych Organizatora.
  4. Zagospodarowanie terenów zieleni.
  5. Budowa układu komunikacyjnego – pieszego, rowerowego i kołowego wraz z miejscami postojowymi i placem manewrowym dla łodzi.
  6. Ew. modernizacja wjazdu w ul. Solec
  7. Budowa / przebudowa / rozbudowa infrastruktury technicznej.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł brutto.
Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 31.12.2021 r.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 10.01.2022 o godzinie 15.00.

Wszelkie informacje oraz regulamin z załącznikami dostępne są na stronie www Konkursu: https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl/.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę