Konkurs SARP 956

Data dodania: 23.10.2014 | Aktualizacja: 23.10.2014, 00:00:00

Konkurs  na koncepcję architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek

Zamawiający:
Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 11/11,
42-217 Częstochowa, tel.: 34/3246935, 731744168, e-mail: czestochowa@sarp.org.pl

Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny, o wartości poniżej 207.000 euro, przeprowadzany
na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami).

Terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu: 23.10.2014 r.
  2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, do dnia: 20.11.2014 r.
  3. Wysłanie do uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych, do dnia: 04.12.2014 r.
  4. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu, do dnia: 11.12.2014 r.
  5. Wysłanie odpowiedzi na pytania, do dnia: 18.12.2014 r.
  6. Składanie prac konkursowych, do dnia: 12.02.2015 r.
  7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu: 26.02.2015 r.

Nagrody:
Pierwsza nagroda – 15.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, dla uczestnika konkursu - autora najlepszej pracy konkursowej, dotyczących wykonania zamówienia publicznego dotyczącego dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów objętych konkursem.
Druga nagroda – 10.000 zł brutto. Trzecia nagroda – 5.000 zł brutto.
Sąd konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.

Regulamin konkursu - na stronie organizatora: czestochowa.sarp.org.pl/1067/oglaszamy-konkurs-stary-rynek-w-czestochowie

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę