Konkurs na zagospodarowanie powierzchni Rynku w Krzepicach

Data dodania: 21.12.2004 | Aktualizacja: 21.12.2004, 00:00:00

Gmina Krzepice, przy współpracy SARP Oddział Częstochowa, ogłasza otwarty, jednoetapowy, konkurs realizacyjny, na koncepcję architektoniczną, zagospodarowania powierzchni Rynku w Krzepicach, jako głównej przestrzeni publicznej miasta.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i należące do Izby Architektów, oraz podmioty posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi ww. wymagania.

Terminarz konkursu

  1. Ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie sprzedaży regulaminu konkursu21.12.2004 r
  2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia11.01.2005 r
  3. Wysłanie, do uczestników konkursu, informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych do dnia18.01.2005 r
  4. Składanie pytań dotyczących warunków konkursu do dnia25.01.2005 r
  5. Wysłanie odpowiedzi na pytania do dnia01.02.2005 r
  6. Składanie prac konkursowych do dnia01.03.2005 r
  7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu15.03.2005 r

Regulamin konkursu można nabyć w siedzibie zamawiającego, lub otrzymać pocztą po przesłaniu pisemnego zamówienia i upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu nabywcy. Cena regulaminu konkursu wynosi 50 zł brutto. Do kontaktów w sprawie konkursu, ze strony zamawiającego, upoważniona jest p. Bożena Kostrubiec, Urząd Miejski w Krzepicach. 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, pokój nr 9, tel: (34) 3175172, w.29, e-mail: ue@krzepice.pl. Ponadto regulamin konkursu, bez załączników, jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

Skład sądu konkursowego:

Nagrody:

Pierwsza nagroda - 6.000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, warunków wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania powierzchni Rynku w Krzepicach, na podstawie nagrodzonej pracy, oraz zaleceń sądu konkursowego.
Dwa równorzędne wyróżnienia po 2.000 zł każde.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę