Konkurs na projekt Pomnika Papieża Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim

Data dodania: 29.08.2005 | Aktualizacja: 29.08.2005, 00:00:00

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza konkurs ogólnopolski, otwarty, dwuetapowy na projekt Pomnika Papieża Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

TERMINY:

NAGRODY:
Przyznaje się tylko pierwszą nagrodę, którą jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ceny realizacji projektuz Zamawiającym oraz zlecenie wykonania pomnika.
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dyplomowani artyści rzeźbiarze lub zespoły, w których przynajmniej jedna osoba jest dyplomowanym artystą rzeźbiarzem.

Regulamin konkursu (wraz z załącznikami) będzie dostępny od 12.09.2005 r.w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta w Ostrowcu Św., ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św., pok. 234, tel. 0-41 26-72-166, fax 0-41 26-72-115 lub 26-72-111, e-mail: um@um.ostrowiec.pl, w godz. 8.00 – 15.00. Przekazanie regulaminu następować będzie osobiście lub drogą pocztową na wniosek uczestnika. Regulamin z formularzami wniosku o dopuszczenie do konkursu, formularzem karty identyfikacyjnej, liczby rozpoznawczej oraz pokwitowania przyjęcia pracy konkursowej będzie także dostępny w w/w terminie lecz bez pozostałych załączników na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim www.um.ostrowiec.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę