Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i modernizacji Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

Data dodania: 28.10.2004 | Aktualizacja: 28.10.2004, 00:00:00

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. 0-61 85 40 700
ogłasza

KONKURS REALIZACYJNY, OTWARTY, OGÓLNOPOLSKI, JEDNOETAPOWY NA OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO – KONCEPCYJNEGO PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI ZAKŁADU RADIOTERAPII I ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DLA POTRZEB WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w POZNANIU

Zamawiający
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. 0-61 85 40 700
Osoba upoważniona do kontaktów z uczestnikami konkursu jest pani inż. Małgorzata Kołodziej–Sarna.

Konsultant
Stowarzyszenie Architektów Polskich O/ Poznań, Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
Sekretarz konkursu - arch. Ewa Żyburska tel. 0-61 855 08 46 (pn., śr. 15-18, wt., czw., pt. 10-14)

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu architektonicznego – koncepcyjnego przebudowy i modernizacji budynku Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej na terenie znajdującym się przy ul. Garbary, pomiędzy istniejącym budynkiem szpitala „A” a kamienicą przy ul. Garbary 5.

Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177)
Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które są członkami sądu konkursowego, osoby które organizowały konkurs i opracowywały regulamin konkursu, osoby które nie posiadają uprawnień wymaganych od uczestników konkursu oraz osoby, które podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

Rodzaj i wysokość nagród
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej - zwycięskiej pracy konkursowej, w sprawie wykonania projektu budowlanego oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, uzyskania pozwolenia na budowę, a także pełnienia nadzoru autorskiego – wg art. 100 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177). Ponadto Zamawiający ustalił 3 nagrody pieniężne dla najlepszych prac

Miejsce i termin udostępnienia regulaminu konkursu
SARP O/Poznań Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel. 0-61 855 08 46, w poniedziałki i środy w godz. od 15.00 do 18.00, w pozostałe dni od 10.00 do 14.00.
Komplet materiałów konkursowych można otrzymać za zaliczeniem pocztowym - na pisemny wiosek,w terminie pięciu dni od dnia przekazania wniosku. Cena 25,-zł netto..

Miejsce i termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
SARP O/Poznań, Stary Rynek 56, 61-772 Poznań do dnia 26.11.2004 r. w godz. 10.00 do 14.00.

Miejsce i termin składania prac konkursowych
Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie składają prace konkursowe dnia 18.01.2005r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Konsultanta – SARP O/Poznań, Stary Rynek 56 na ręce sekretarza konkursu.

Kryteria oceny prac konkursowych

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 27.01.2005r. o godz. 17.00 w siedzibie Konsultanta - SARP O/Poznań, Stary Rynek 56.

Wystawa prac konkursowych
w dniach 28.01.-11.02.2005 w siedzibie Konsultanta, SARP O/Poznań, Stary Rynek 56.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę