Konkurs na opracowanie "Koncepcji zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Częstochowie przy Al. Wyzwolenia"

Data dodania: 29.12.2003 | Aktualizacja: 29.12.2003, 00:00:00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Częstochowie ogłaszają konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny, otwarty na opracowanie "Koncepcji zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Częstochowie przy Al. Wyzwolenia"

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa

Organizator Konkursu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa

we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Częstochowie
Ul. Kopernika 11/11
42-200 Częstochowa

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla całego obszaru objętego konkursem wraz z podziałem inwestycji na etapy oraz koncepcji architektonicznej jednego budynku wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu

Forma konkursu:
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny, otwarty, ogólnopolski

Miejsce i termin udostępniania warunków:
Warunki są do nabycia w siedzibie Organizatora od dnia 30.12.2003r., od poniedziałku do piątku w godz. 8oo-15oo osobiście lub pocztą. Za udostępnianie warunków ustala się opłatę w wysokości 150,- zł płatną na rachunek Organizatora:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T B S Spółka z o.o
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 42-200 Częstochowa
Konto bankowe: BSK S./A. O/Cz-wa 10501142-501623490
(tytuł wpłaty: Konkurs -warunki)

Terminy:

Wymagania pod adresem uczestników konkursu:

Nagrody:

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę