konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej w Warszawie

Data dodania: 25.08.2005 | Aktualizacja: 25.08.2005, 00:00:00

Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej w Warszawie

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu:

Etap I - Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Koncepcja funkcjonalna poł±czenia budynków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy -, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz wykorzystania istniej±cych dziedzińców wewnętrznych jako elementów struktury funkcjonalnej poł±czonych budynków.

Etap II - Koncepcja architektoniczna

Koncepcja architektoniczna przebudowy budynków Biblioteki oraz koncepcja architektoniczna zabudowy dziedzińców. Opracowanie to musi zawierać także koncepcję nowej elewacji budynku czytelń zwanego Plomb± oraz koncepcję zagospodarowania dziedzińców niezabudowanych ze szczególnym uwzględnieniem upamiętnienia funkcji pełnionej w Powstaniu Warszawskim.

Celem pierwszego etapu konkursu jest wyłonienie pięciu zespołów, które w optymalny sposób zrealizuj± zadanie konkursowe I etapu. Zespoły te zostan± zaproszone do II etapu konkursu.

Celem drugiego etapu konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu (I nagroda), którego Autor (Uczestnik konkursu) zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki i któremu po zakończeniu w/w negocjacji zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej tj: projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz materiałów przetargowych a także pełnienie nadzorów autorskich nad realizacj± projektu.

Osoba upoważniona do kontaktów z uczestnikami konkursu

Sekretarz Konkursu : arch. kraj. Marek Szeniawski tel. kom. +48 609 205 053

Warunki uzyskania dokumentacji oraz dokumentów dodatkowych:

Dostępne od 23/08/2005 do 16/09/2005

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 16/09/2005 do godz. 15.00

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę