Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Parku Centralnego w Olsztynie

Data dodania: 13.08.2004 | Aktualizacja: 13.08.2004, 00:00:00

Gmina Olsztyn ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Parku Centralnego w Olsztynie (położonego między ul. Pieniężnego, 22 Stycznia, E. Plater, Kościuszki, Niepodległości i Knosały).

Konkurs ma charakter ideowy otwarty, krajowy. Będzie prowadzony w oparciu o Regulamin Konkursów SARP.

Wyciąg z regulaminu konkursu:

Celem konkursu jest:

Zadania konkursu:

Wymagany zakres opracowania:

Technika i forma opracowania

Część graficzna winna zawierać:

Projekt koncepcyjny należy przedstawić w formie rysunków naklejonych na dwóch sztywnych planszach w formacie 1,0 m x 0,7 m w układzie poziomym umożliwiającym ich zestawienie jedna z drugą. Dopuszcza się rozmieszczenie rysunków na stykach plansz, z jednoczesnym zachowaniem czytelności podpisów.

Część tekstowa zawierająca wyłącznie:

Wykaz materiałów udostępnionych uczestnikom konkursu

Koszt kompletu materiałów konkursowych wynosi 120 zł brutto. Odbiór lub wysyłka może nastąpić pocztą po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Miasta Olsztyn i przesłaniu faxu kopii rachunku

Nr 12124015901111000014652369
Bank Polski Kasa Opieki S.A.
I O/Olsztyn ul. 1 Maja 10

Nagrody i wyróżnienia

Suma nagród- 45 000 zł

Nagrody będą wypłacane na podstawie protokołu komisji konkursowej do 20.12.2004r.

Uzasadniając swą decyzję Sąd Konkursowy może dokonać innego podziału nagród w ramach ogólnej kwoty przewidzianej na nagrody.

Terminarz konkursu:

  1. ogłoszenie konkursu - 04.08.2004r.
  2. udostępnienie regulaminu konkursu - do 03.09.2004r.
  3. ostateczny termin składania pytań - 08.09.2004r.
  4. składanie prac konkursowych pok. 208 Urzędu miasta Olsztyn - 3.12.2004r.
  5. rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wynikówwraz z zorganizowaniem wystawy pokonkursowej - 10.12.2004r

Ustalenia końcowe:

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę