Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "DOMU MAŁEGO KSIĘCIA" W LUBLINIE

Data dodania: 08.06.2005 | Aktualizacja: 08.06.2005, 00:00:00

Organizator:
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Ul. Hutnicza 20B
20-282 Lublin
tel. (081) 746-19-00
tel./fax. (081) 746-19-01
www.hospicjum.lublin.pl
Przy współpracy
Stowarzyszenia Architektów Polskich
Oddział w Lublinie

Sekretariat konkursu: Dariusz Bartoszcze, tel. (081) 53-59-164
Magdalena Tarnowska, tel. (081) 746-19-00

Konkurs otwarty, ogólnopolski na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku „Domu Małego Księcia”, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz.1176 z późn. zm.).

Terminy:

Nagrody:

Nagrodą główną w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora (zespołu autorskiego) najlepszej pracy konkursowej.
Organizator przewiduje przyznanie do 3 nagród w formie pieniężnej.
Pula przeznaczona na nagrody przez Organizatora wynosi 10 000 PLN, przy czym Organizator zastrzega dowolny podział nagród pomiędzy nagrodzonych uzasadniony decyzją Sądu Konkursowego na etapie oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu, z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość nagrody wynosi 1000 PLN.

Warunki konkursu:

Osoba upoważniona do kontaktów z uczestnikami konkursu:
Magdalena Tarnowska, tel. 607 330 481, mtarnowska@hospicjum.lublin.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę