Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Ambasady RP w Berlinie

Data dodania: 30.03.2012 | Aktualizacja: 30.03.2012, 00:00:00

Uwaga!
Zmiana treści ogłoszenia o konkursie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współpracy z ZG SARP ogłasza kolejny konkurs na opracowanie zawierające koncepcję planu zagospodarowania terenu i rozwiązań architektonicznych zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie wraz z Wydziałem Konsularnym przy ulicy Unter den Linden 70/72. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 13 kwietnia 2012 r.

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:

 1. oryginalność i innowacyjność idei projektowej,
 2. walory programowo-przestrzenne, w tym prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych w kontekście zgodności z założeniami i wytycznymi do opracowania do programu funkcjonalno-użytkowego oraz warunkami terenowymi, poprawne wpisanie w strukturę i charakter miejsca, jakość i spójność kompozycji całości założenia,
 3. walory architektoniczno-urbanistyczne, w tym estetyka, atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań projektowych do charakteru i rangi miejsca, stworzenie pozytywnego wizerunku państwa poprzez kreację przestrzeni przyjaznych i atrakcyjnych dla użytkowników, sposób zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca w ramach urbanistyki miejsca,
 4. walory funkcjonalne, w tym jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, łatwość eksploatacji, konserwacji i obsługi obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników, autonomia funkcjonowania poszczególnych bloków funkcjonalnych dedykowanych działalności ambasady lub konsulatu, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych,
 5. walory ekonomiczne, w tym szacunkowy koszt realizacji inwestycji, ekonomika eksploatacji, zaproponowanie najlepszych warunków dla charakterystyki energetycznej budynku, ekonomika rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, możliwość adaptacji części biurowej do zmiennych potrzeb (zmienna liczba użytkowników danego pomieszczenia).

Kryteria wyżej wymienione są równorzędne i decydują łącznie o ocenie w 100%.

Zamawiający:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Osoba do kontaktów: Artur Kalinowski, Anna Rybi, Grzegorz Rynkiewicz, Andrzej Umiński
tel.: +48 225239910, e-mail: bzp@msz.gov.pl, faks: +48 225238119, www.msz.gov.pl

Skład sądu konkursowego:

 1. Jerzy Grochulski
 2. Artur Kalinowski
 3. Jacek Lenart
 4. Grzegorz Chodkowski
 5. Krzysztof Olendzki
 6. Artur Orzechowski
 7. Piotr Paszkowski
 8. Marek Prawda
 9. Zbigniew Pszczulny

Nagrody:

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę