Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania powierzchni Rynku w Kłobucku

Data dodania: 06.12.2005 | Aktualizacja: 06.12.2005, 00:00:00

Zobacz rozstrzygnięcie konkursu >>


Gmina Kłobuck, przy współpracy SARP Oddział w Częstochowie, ogłasza otwarty, jednoetapowy, konkurs realizacyjny, na koncepcję architektoniczną zagospodarowania powierzchni Rynku w Kłobucku.

Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i należące do Izby Architektów oraz podmioty posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi ww. wymagania.

Terminy

  1. Ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie sprzedaży regulaminu konkursu 06.12.2005 r
  2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 03.01.2006 r
  3. Wysłanie, do uczestników konkursu, informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych, do dnia 10.01.2006 r
  4. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu, do dnia 17.01.2006 r
  5. Wysłanie odpowiedzi na pytania, do dnia 24.01.2006 r
  6. Składanie prac konkursowych, do dnia 24.02.2006 r
  7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu 10.03.2006 r

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu można nabyć do dnia 03.01.2006 r. w siedzibie zamawiającego lub otrzymać pocztą, po przesłaniu pisemnego zamówienia. Cena regulaminu konkursu wynosi 50 zł brutto.
Do kontaktów w sprawie konkursu, ze strony zamawiającego, upoważniony jest P. Piotr Chaliński; Urząd Gminy Kłobuck, 42-100 Kłobuck, ul. 11-ego Listopada 6, tel: (34)3100188, fax: (34)3172661, e-mail: chalinski@bip.klobuck.akcessnet.net
Ponadto regulamin konkursu, bez załączników, jest dostępny na stronie internetowej www.bip.klobuck.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=694&x=4&y=98

Sąd konkursowy
Przewodniczący:

Sędzia referent:

Sędziowie:

Zastępcy sędziów:

Nagrody

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę