Konkurs na koncepcję architektoniczną siedziby Dyrekcji Generalnej Poczta Polska przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie

Data dodania: 09.06.2005 | Aktualizacja: 09.06.2005, 00:00:00

7 czerwca 2005 r. ogłoszony został konkurs na koncepcję architektoniczną siedziby Dyrekcji Generalnej Poczta Polska przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie.

Terminy przebiegu konkursu:

Rozpoczęcie sprzedaży regulaminu Konkursu od 8.06.2005 r.
Wizja lokalna obiektu dla uczestników konkursu możliwa jest we własnym zakresie. Pytania mogą być dostarczane do 29.06.2005 r. do godz. 15.00, bezpośrednio do sekretarza Sadu Konkursowego w Biurze Oddziału Warszawskiego SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie, przesłane faksem (48 22) 826 74 56, lub e-mailem: warszawa@sarp.org.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną rozesłane do wszystkich uczestników do 4.07.2005 roku.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie osobiście lub poczta kurierska, w siedzibie Sadu Konkursowego w Warszawie pl. Małachowskiego 2, pokój 11, do 8.07.2005 r, do godz. 16.00 (termin nieprzekraczalny). Powiadomienie uczestników o wynikach postępowania kwalifikacyjnego nastąpi niezwłocznie po weryfikacji dostarczonych przez nich dokumentów.

Składanie prac konkursowych w siedzibie Sądu Konkursowego w Warszawie pl. Małachowskiego 2 pokój nr 9 (wyłącznie osobiście lub pocztą kurierską) 22.09.2005r. w godz. 9.00-15.00. Przed lub po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej 6.10.2005 r. o godz. 12.00.
Termin wystawy prac konkursowych zostanie podany później.

Publiczna dyskusja pokonkursowa przewidywana jest 20.10.2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej (termin dyskusji może ulec zmianie).

Materiały konkursowe dostępne będą w siedzibie DG PP, siedzibie OW SARP oraz na stronach internetowych Oddziału.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę