KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA PROJEKT DOMU RODZINNEGO W KRAJOBRAZIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Data dodania: 18.11.2014 | Aktualizacja: 18.11.2014, 00:00:00

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy i Oddział w Toruniu działając wspólnie w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako organizator konkursu ogłaszają konkurs architektoniczny na projekt domu rodzinnego w krajobrazie Kujawsko-Pomorskim.

 

Konkurs jest przeprowadzany w ramach projektu pn.: „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie  Kujawsko-Pomorskim”.

 

Informacje ogólne:

Konkurs jest  otwarty dla każdego architekta i studenta architektury (w osobnej kategorii) chcącego pokazać swój projekt współczesnego domu jednorodzinnego.

Dom winien wyrastać z tradycji budownictwa na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy założeniu  współczesnej funkcji, formy i konstrukcji budynku.

Zakłada się zaproponowanie przez uczestnika konkursu rozwiązań zapewniających wysoką energooszczędność i odniesienie się  do rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Nie definiuje się wielkości rodziny będącej przyszłymi mieszkańcami, przyjmując,  że  może ona się zmienić w przyszłości stając się rodziną wielopokoleniową.

Program domu, rozmieszczenie funkcji i odpowiadające im rozwiązania architektoniczno-budowlane proponują uczestnicy Konkursu

 

Przedmiot Konkursu:

Stworzenie wizji  współczesnego  domu rodzinnego wyrastającego z tradycji regionalnego budownictwa wiejskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez opracowanie koncepcji domu jednorodzinnego, energooszczędnego, zlokalizowanego na terenach  o charakterze wiejskim i podmiejskim województwa kujawsko-pomorskiego wraz z dyspozycją programową domu oraz układem przestrzennym zagospodarowania działki, określeniem wielkości działki, a także z przedstawieniem proponowanego układu przestrzennego zespołu domów jako propozycji współczesnej formy  osadnictwa.

 

 

Terminy:

1. Ogłoszenie konkursu – 17.11.2014

2. Studialna wizyta w Parku Etnograficznym w Toruniu

Ul. Wały gen. Sikorskiego 19 – 27.11.2014 godz. 12.00

3. Składanie zapytań – do dnia 30.11.2014

4. Udzielenie odpowiedzi na pytania – do dnia 10.12.2014

5. Składania prac konkursowych – do dnia 26.01.2015 do godz. 20.00

6. Ogłoszenie wyników konkursu – 06.02.2015

7. Gala wręczenia nagród – 12.02.2015

 

Nagrody:

kategoria I dla architektów:

a) I nagroda – kwota brutto 25.000 zł

b) II nagroda – kwota brutto 15.000 zł

c) III nagroda – kwota brutto 10.000 zł

d) cztery wyróżnienia w kwocie brutto po 2.000 zł

kategoria II   dla studentów architektury:

a) I nagroda – kwota brutto 4.000 zł

b) trzy wyróżnienia- kwota brutto 1.000 zł

 

Sąd konkursowy:

a) przewodniczący sądu konkursowego: arch. Jerzy Grochulski SARP Warszawa

b) sędzia referent: arch. Mirosław Skorczyński SARP Toruń

c) sędzia arch. Andrzej Malingowski SARP Bydgoszcz

d) sędzia arch. Anna Rembowicz-Dziekciowska SARP Bydgoszcz

e) sędzia arch. Ewa Rombalska  SARP Olsztyn

f) sędzia arch. Zbigniew Wajer Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko-pomorskiego.

g) sędzia arch. Adam Wincek Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko-pomorskiego.

h) zastępca członka sądu arch. Marzena Dybowska SARP Bydgoszcz

i) zastępca członka sądu arch. Paweł Pietrzak SARP Toruń

 

Kontakt:

domrodzinnykonkurs@gmail.com

 

Informacje będą udzielane przez sekretarza konkursu architekta Piotra Kozieja

 

Regulamin i więcej informacji można znaleźć na stronie: domrodzinnykonkurs.wordpress.com

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę