Konkurs architektoniczny dot. budynku przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie

Data dodania: 29.12.2004 | Aktualizacja: 29.12.2004, 00:00:00

Otwarty konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynku przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie
na potrzeby „Małopolskiego Ogrodu Sztuki”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
  Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków, woj. Małopolskie.
  Do kontaktów upoważniona jest Ewa Klocek, Dział Administracji Teatru, Pl. Św. Ducha 4, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
  tel. (12) 424 45 23 lub 424 45 33, email: klocek@slowacki.krakow.pl
 2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
 3. Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu: taki jak w pkt. I.1).
 4. Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w
  konkursie/prace konkursowe:
  Stowarzyszenia Architektów Polskich o/ Kraków, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, woj. Małopolskie, tel. (12) 422 75 40

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Zakres konkursu
 2. Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego: Otwarty konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynku przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie na potrzeby „Małopolskiego Ogrodu Sztuki”
  Opis: Adaptacja, modernizacja, przebudowa, rozbudowa budynku przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie na potrzeby „Małopolskiego Ogrodu Sztuki”. Wymagana koncepcja zabudowy i zagospodarowania działki, szacunkowy koszt realizacji inwestycji.
 3. Miejsce: Kraków, ul. Rajska 12
 4. Nomenklatura
 5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.00.00,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. Kryteria wyboru uczestników: - spełniający wymagania określone w art. 22 ust.1, art. 24,art.26.ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. Rodzaj konkursu: otwarty.
 2. Kryteria oceny prac konkursowych:
  40% - Klarowność kompozycji i spójność estetyczna przyjętych rozwiązań przestrzennych
  10% - Relacja do kontekstu urbanistycznego oraz przyjęcie rozwiązań integrujących obiekt z otoczeniem
  40% - Atrakcyjność przestrzenna i prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych
  10% - Efektywność eksploatacyjna przyjętych rozwiązań projektowych
 3. Informacje o charakterze administracyjnym
 4. Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień:
  dostępne do 19.01.2005 w siedzibie zamawiającego jak w pkt. I.1)., cena - 183 PLN.
  Warunki i sposób płatności: przelew na konto: 15 1020 2892 0000 5202 0017 2262 lub w kasie zamawiającego.
 5. Termin składania prac konkursowych - do 15 marca 2005 do godz. 12.00.
  Przyjmowanie zgłoszeń - do 20 stycznia 2005 do godz.10.00
  Termin kwalifikacji uczestników - 20 stycznia 2005 godz.12.00
 6. Język lub języki, których mogą używać kandydaci: polski.

SEKCJA V: NAGRODY

 1. Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone):
  • I nagroda 20.000 PLN oraz zlecenie z wolnej ręki na opracowanie projektu
  • II nagroda 15.000 PLN
  • 3 wyróżnienia po 5.000 PLN

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

 1. Czy konkurs dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
 2. Data wysłania ogłoszenia: 27 grudnia 2004r.
Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę