Konkurs architektoniczny - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data dodania: 24.06.2005 | Aktualizacja: 24.06.2005, 00:00:00

Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego-koncepcyjnego Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORGANIZATOR
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań www.amu.edu.pl
e-mail: Dział Zamówień Publicznych zpuam@amu.edu.pl
tel. Centrala Collegium Minus: (061) 829-40-00
Dyrektor Administracyjny: (061) 829-43-37

Do kontaktów z uczestnikami konkursu upoważniony jest:
inż. Włodzimierz Płotkowiak – Z-ca Dyr. Administracyjnego ds. Inwestycji na Morasku, tel. (061) 829-51-75.

REGULAMIN KONKURSU
dostępny w siedzibie organizatora konkursu przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, w Dziale Zamówień Publicznych ( III piętro, pokój 316) do dnia 22.07.2005 roku.

PRZEDMIOT KONKURSU
opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania i zabudowy terenu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku (pow. terenu 47.400 m2, pow. użytkowa ok. 25.000m2, dwa etapy budowy). Teren ten znajduje się po stronie zachodniej Wydziału Biologii.
Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we wszystkich rankingach i ocenach zajmuje pierwsze miejsce i jest powszechnie uznawany za najlepszy Wydział Chemii w Polsce.
Prace konkursowe winny uwzględniać rozwiązania służące badaniom naukowym i dydaktycznym na miarę XXI wieku.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
kryteria architektoniczne – waga kryterium 70%, kryteria realizacyjne - waga kryterium 30%.

MAKSYMALNY PLANOWANY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Według szacunków inwestora koszt robót budowlano-montażowych (bez aparatury, mebli laboratoryjnych i biurowych) nie może przekroczyć 70,0 milionów złotych netto. Wartość finansowa wykonania pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie z opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. Dz. U. z 2004 Nr 202, poz. 2072) oraz nadzorem autorskim nie może przekraczać 4,6% wartości robót budowlano–montażowych netto według kosztorysu inwestorskiego.

NAGRODY

TERMINARZ KONKURSU:

Sekretarz organizacyjny:arch. Ewa Żyburska – SARP, WOIA. Tel. (061) 855-08-46

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę