Konkurs architektoniczny

Data dodania: 14.04.2004 | Aktualizacja: 14.04.2004, 00:00:00

Uwaga!
Zmianie uległ termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu

Zobacz dopwiedzi na pytania >>

Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina Kalmar na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kołobrzeg, tel.0-94 3551571, ogłasza konkurs ogólnopolski, otwarty, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina Kalmar na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Regulamin konkursu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, pokój 314, w godzinach 8- 15, od poniedziałku do piątku lub na pisemny wniosek uczestnika zostaną przesłane pocztą za pobraniem.

Cena egzemplarza regulaminu konkursu wynosi 122,00 PLN.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego - ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg w terminie do 04.05.2004 do godz.12.00

Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu 04.05.2004., o godz.13.30.

Zamawiający w terminie do dnia 06.05.2004 r. poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie.

Prace konkursowe należy składać wyłącznie w dniu 30.06.2004 w godz. 8.00 - 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej u Sekretarza Organizacyjnego Konkursu w siedzibie Zamawiającego ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kołobrzeg, pokój 314,

Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

które to:

oraz złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym niniejszym Regulaminem.

Nie mogą być Uczestnikami Konkursu osoby, które:

Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

nagroda podstawowa w Konkursie - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora projektu zwycięskiego

Ponadto Zamawiający przewidział następujące nagrody pieniężne

Zamawiający upoważnia Komisję Konkursową do innego podziału nagród.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

Osoba upoważniona do kontaktów:

Sekretarz Organizacyjny Konkursu Arch. Monika Sielewska, tel.: 0-94 3551571, fax: 0-94 3426490, tel. kom. 0-606 100 446
adres e-mail: konkurs.kalmar@iarp.pl

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę