Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Data dodania: 17.12.2019 | Aktualizacja: 17.12.2019, 10:09:30

Miasto Stołeczne Warszawa i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zapraszają do udziału w konkursie architektoniczno-rzeźbiarskim na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz regulaminu konkursu. 

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Cel konkursu

Konkurs dotyczy opracowania koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r., wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym ma zostać posadowiony, w związku z setną rocznicą tej bitwy.

Harmonogram konkursu: 

Skład Sądu Konkursowego: 

Nagrody

Pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 10 000 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. 

Ogłoszenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy:
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=66330

oraz na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytów:
http://zabytki.um.warszawa.pl/content/konkurs-na-koncepcje-pomnika-bitwy-warszawskiej-1920

 

 

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę