Konkurs - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Data dodania: 21.02.2007 | Aktualizacja: 21.02.2007, 00:00:00

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ogłasza konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego gmachu Instytutu Informatyki oraz rozbudowy i modernizacji siedziby Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.

Warunki konkursu można uzyskać od dnia 26.02.2007r. osobiście w siedzibie sekretarza konkursu w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00 (najlepiej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie po przysłaniu zapotrzebowania na jego adres.

Sekretarzem konkursu jest mgr Piotr Staszewski
Instytut Fizyki UMCS
Pl. M. Curie-Sklodowskiej 1
20-031 Lublin
(wejście: ul. Radziszewskiego 10)
I p. pok. 102 w godzinach 9.00 – 14.00
tel. (081) 537 62 51, 603 165 800

Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać sekretarzowi konkursu osobiście lub listownie do 13.03 .2007r. do godz.14.00

Kwalifikacja uczestników nastąpi 14.03.2007 r.

Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 15.05.2007r. do godz.14.00 osobiście u sekretarza konkursu lub przesłać pocztą na jego adres.

W przypadku wniosków lub prac doręczonych pocztą lub przez firmę kurierską za termin złożenia uznaje się datę i godzinę ich doręczenia do rąk własnych sekretarza konkursu odnotowane na potwierdzeniu odbioru.

Wnioski i prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki udziału w konkursie:
Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” oraz zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie konkursu”.

Forma konkursu:
- otwarty, jednoetapowy realizacyjny, z nagrodami, z zaproszeniem do realizacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy konkursowej.
Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

Zamawiający upoważnia Sąd Konkursowy do innego podziału nagród.

Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania prac konkursowych.

Przedmiot konkursu:
opracowanie projektu koncepcyjnego gmachu Instytutu Informatyki oraz rozbudowy i modernizacji siedziby Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę