Konkurs - Kazimierz Dolny

Data dodania: 23.04.2012 | Aktualizacja: 23.04.2012, 00:00:00

Konkurs architektoniczny Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, woj. lubelskie

TERMINY

Ogłoszenie o Konkursie zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 6 grudnia 2011r.

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu w części dotyczącej składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać na adres ZG SARP do dnia: 19 grudnia 2011r. do godz. 16.00.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu w części dotyczącej opracowania i składania prac konkursowych do dnia: 15 lutego 2012r. do godz. 16.00.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy do dnia: 29 grudnia 2011r. do godz. 16.00 na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Prace konkursowe składać należy do dnia 31 marca 2012r. do godz. 16.00 ( liczy się data doręczenia ) pod adresem: Zarząd Główny Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Publiczne ogłoszenie wyników przez Zamawiającego odbędzie się: 15 kwietnia 2012r.

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej: www.kazimierzdolny.bip.net.pl a także na stronie internetowej www.sarp.pl

Uwaga!
Nowe materiały: Modyfikacja regulaminu (4), Zaktualizowane ogłoszenie

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę