Konkurs - Jaworzno

Data dodania: 27.04.2006 | Aktualizacja: 27.04.2006, 00:00:00

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu
po byłym szybie „Kościuszko”KWK Jaworznow Jaworznie

Zamawiający:
Prezydent Miasta Jaworzna
którego siedzibą jest:

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
tel. (032) 6181 625
faks. (032) 61 81 627

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich O/ Katowice
ul.Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
tel. (032) 253-97-74
faks. (032) 32 253-92-30

RAMOWY HARMONOGRAM PRAC

 1. Ogłoszenie o konkursie nastąpi w dniu 26.04.2006r. w siedzibie Organizatora i Pełnomocnika oraz na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Jaworznie – www.um.jaworzno.ploraz SARP-u o/Katowice – www.sarp.katowice.pl
 2. Regulamin Konkursu, to jest komplet materiałów konkursowych w tym płytą CD, dostępny będzie w siedzibie Pełnomocnika, od dnia ogłoszenia konkursu.
 3. Komplet materiałów konkursowych, można odbierać osobiście w siedzibie Pełnomocnika Organizatora.
 4. Komplet materiałów konkursowych, można otrzymać pocztą. Przesyłany będzie uczestnikowi konkursu przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosek o przesłanie materiałów konkursowych.
 5. Nieprzekraczalny termin składania pytań do regulaminu konkursu na adres Pełnomocnika Organizatora (osobiście lub w formie listu poleconych), upływa dnia 12.05.2006r.. to jest 5 dni kalendarzowych przed nieprzekraczalnym terminem odpowiedzi na nie.
 6. Nieprzekraczalny termin odpowiedzi na wszystkie złożone pytania do regulaminu konkursu upływa dnia 19.05.2006r..
 7. Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania zostaną umieszczone w ww terminie na stronach internetowych Organizatora i Pełnomocnika, a także zostaną przesłane uczestnikom konkursu na wskazany adres listem poleconym oraz faxem.
 8. Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na adres Pełnomocnika Organizatora (osobiście lub w formie listu poleconych), upływa dnia 29.05.2006r. o godzinie 16. Z uwzględnieniem wymogów art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Kwalifikacja wniosków oraz dopuszczenie do udziału w konkursie nastąpi do dnia 05.06.2006r.. Z uwzględnieniem wymogów art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. O dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu uczestnika do udziału w konkursie składający wnioski zostaną poinformowani listem poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz faxem.
 11. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora to jest w Urzędzie Miejskim w Jaworznie w Wydziale Architektury, ul. Grunwaldzka 33, I piętro, pokój 25, do 09.08.2006r.. do godziny 16.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu i publiczne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 30.08.2006r. w siedzibie Organizatora.
 13. Przewiduje się zorganizowanie wystawy i dyskusji pokonkursowej w terminie ustalonym indywidualnie po ogłoszeniu wyników konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY POWODZENIA!

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę