KONKURS

Data dodania: 23.12.2015 | Aktualizacja: 15.07.2016, 15:34:25

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ „STACJI MUZEUM” W WARSZAWIE

15.07.2016

Informacja o wynikach konkursu Stacja Muzeum:
Informacja_wyniki_konkursu_Stacja_Muzeum_PKP.pdf


04.07.2016

Zmiana decyzji o powołaniu Sądu Konkursowego nr 3 - 27.06.2016:
Zmiana decyzji o powołaniu Sądu Konkursowego (3).pdf

Informacja do Uczestników Konkursu dot. terminu ogłoszenia wyników konkursu PKP:
Wyjaśnienie treści regulaminu konkursu (7).pdf


11.05.2016

Wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu:
Wyjaśnienie treści regulaminu konkursu (7).pdf


27.04.2016

Wwyniki kwalifikacji do Etapu II konkursu oraz zalecenia Sądu konkursowego dla Etapu II:
Zawiadomienie Uczestników Konkursu o kwalifikacji do Etapu II.pdf


21.03.2016

Wyjaśnienie i zmiana treści regulaminu konkursu:
Wyjaśnienie (6) i zmiana (2) treści regulaminu konkursu.pdf


15.03.2016

Wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu:
Wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (5).pdf


26.02.2016r.

Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna (pdf)

Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu:
Wyjaśnienie (3) i zmiana (1) treści Regulaminu konkursu (pdf)
Wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (4) (pdf)


15.01.2016

Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu.
Odpowiedzi na pytania - część 2.pdf


11.01.2016

Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu.
Odpowiedzi na pytania - część 1.pdf


Organizator konkursu:

Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres:

Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
e-mail: warszawa@sarp.org.pl
tel. +48 504 088 203
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

Krótki opis konkursu:

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych) i dwuetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 6 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).

Obszar objęty konkursem stanowi teren położony na dz. ew. nr 6/33 z obrębu 6-14-03, 1/7, 1/8 oraz 1/9 z obrębu 6-14-04 w Warszawie (na granicy dzielnicy Włochy i Wola). Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar 36 ha, natomiast obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektów i zagospodarowania części realizacyjnej (Etap II konkursu) to 23 ha.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.;

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

TERMINY

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2015r.
 2. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 15.01.2015r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  do dnia   25.01.2016r. do godz. 16.00.
 4. wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 12.02.2016r.
 5. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień  16.02.2016r. w godz. od 11.00 do 14.00
  Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 15.02.2016r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I wraz z określeniem ile osób będzie uczestniczyło w wizji lokalnej.
 6. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 22.02.2016r. do godz. 16.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.02.2016r.
 7. Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 18.04.2016r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00).
 8. Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 27.04.2016r.
 9. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 04.05.2016r.  do godz. 16.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.05.2016r.
 10. Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 04.07.2016r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 11. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia  12.07.2016r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.
 12. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tę informację na swojej stronie internetowej www.pkpsa.pl oraz na stronach internetowych SARP www.sarp.pl oraz www.sarp.warszawa.pl.
 13. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej www.pkpsa.pl oraz na stronach internetowych SARP www.sarp.pl oraz www.sarp.warszawa.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Informacji o konkursie udziela Sekretarz konkursu Rafał Mroczkowski po numerem telefonu +48 504 088 203


Załącznik nr 10 do Regulaminu dostępny jest pod adresem:

https://www.dropbox.com/s/hy53ewbwletdk5y/Zalacznik_nr_10_Materialy_do_konkursu%281%29.zip?dl=0

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę