Konferencja "Polska-Rosja. Sztuka i Historia"

Data dodania: 06.04.2012 | Aktualizacja: 06.04.2012, 00:00:00

POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP zapraszają na I KONFERENCJĘ NAUKOWĄ POLSKICH I ROSYJSKICH HISTORYKÓW SZTUKI
POLSKA - ROSJA. SZTUKA I HISTORIA

Konferencja odbędzie się w dniach 12 - 14 września 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Warszawa ul. Foksal 2

Wspólna konferencja polskich i rosyjskich historyków sztuki i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin pomyślana została jako otwierająca serie stałych spotkań środowisk naukowych obydwu państw. Stąd ogólna tematyka konferencji jest zachętą do możliwie szerokiego udziału badaczy - specjalistów z różnych zakresów historii sztuki, zainteresowanych problematyką artystyczną od średniowiecza do współczesności. Do udziału organizatorzy zapraszają zarówno profesorów i doświadczonych badaczy, jak i młodszą kadrę naukową Polski i Rosji. W konferencji mogą uczestniczyć specjaliści z innych państw, o ile tematyka ich wystąpień będzie się ściśle łączyć z jej tytułem.

Organizatorzy konferencji spodziewają się, że w referatach przedstawione zostaną wyniki najnowszych badań, a także nowe interpretacje sztuki polskiej i rosyjskiej. Tematyka referatów nie jest ograniczona do bezpośrednich związków artystycznych polsko-rosyjskich, lecz może obejmować szeroką problematykę sztuki polskiej i sztuki rosyjskiej. Dzięki temu przedmiotem dyskusji będzie analiza porównawcza procesów i zjawisk artystycznych w obydwu narodowych kulturach.

Organizatorzy proponują wstępnie następujące tematy sekcji konferencji:

Konferencja prowadzona będzie w dwóch równoległych sesjach. Językami konferencji będą: polski i rosyjski, przy czym organizatorzy proszą uczestników o przygotowanie tekstu także w drugim języku. Podczas wystąpienia uczestnika z tekstem na przykład w języku rosyjskim, na ekranie prezentowana będzie wersja tekstu w języku polskim - i odwrotnie. Na wykład przeznaczone jest 20 minut, po czym przewidziane jest 10 minut na dyskusję i przygotowanie następnego wystąpienia. Przewiduje się także czas na dyskusje plenarne z udziałem tłumacza.

Program konferencji ustalony zostanie do 31 maja 2012 roku przez Polsko-Rosyjski Komitet Organizacyjny Konferencji. Zapytania i sugestie odnoszące się do konferencji prosimy przesyłać na adres: conference200@wp.pl .

Dalsze szczegóły znajdą Państwo pod poniższym linkiem: http://sztukaorientu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=8

W załączeniu formularz uczestnictwa.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski
Prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
jmalin@poczta.onet.pl

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę