Konferencja Między ortodoksją a kreacją

Data dodania: 08.08.2018 | Aktualizacja: 21.08.2018, 11:03:41

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 października 2018 roku odbędzie się X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. 

Hasło tegorocznej Konferencji: PRZYSZŁOŚĆ RYNKU KONSERWATORSKO-INWESTYCYJNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA.

Podsumowując doświadczenia pierwszych 10 lat istnienia Konferencji, skoncentrujemy się na wyzwaniach, które dzisiaj i jutro będą decydować o dalszym rozwoju rynku konserwatorskiego i inwestycyjnego w naszym kraju. Uczestnicy sesji dyskusyjnych, autorzy prezentacji najnowszych projektów i realizacji zwrócą szczególną uwagę na żywy, kulturowy aspekt funkcjonowania obiektu zabytkowego w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Stale obecne pytania o to, które komponenty projektu rewitalizacji, skierowane w stronę jakich potrzeb lub wyzwań, zadecydują w ciągu najbliższych lat o rozwoju naszego rynku, zasługują na szczególną uwagę w trakcie takich spotkań jak tegoroczne.

Zaproszenie i szczegółowy program prześlemy wszystkim zainteresowanym w drugiej połowie września. Podobnie jak w latach ubiegłych, udział w konferencji wraz z posiłkami jest bezpłatny. Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: elwira.melonik@ethnomuseum.pl do 5 października br. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie: tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Czyżewska. Organizator Konferencji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, tel. 22- 827 76 41;
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod@ethnomuseum.pl;
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o konferencji konserwatorsko -architektonicznej organizowanej corocznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
 4. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą;
 5. dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim;
 6. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi lub do wycofania zgody;
 8. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych;
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem otrzymywania informacji o konferencji konserwatorsko-architektonicznej;
 10. w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania;
 11. newsletter będzie przesyłany na adres mailowy z którego otrzymaliśmy zgodę na jego wysyłanie.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę