Konferencja "Dworzec kolejowy w strukturze miasta - nowe szanse"

Data dodania: 27.12.2005 | Aktualizacja: 27.12.2005, 00:00:00

30-31.01 TCZEW

Urząd Miejski w Tczewie, Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Gdańsk, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk organizują ogólnopolską konferencję wdrożeniową pt. „Dworzec kolejowy w strukturze miasta – nowe szanse”.

W całej Europie obserwuje się rewitalizację obszarów przydworcowych w związku z renesansem kolei jako szybkiego środka komunikacji publicznej. Dzięki przebudowie linii kolejowych, łącznie z przenoszeniem ich pod ziemię, uzyskuje się cenne tereny śródmiejskie. Realizowane są projekty modernizacji licznych dworców kolejowych oraz budowy nowych. Dworce odzyskują rangę wielkich węzłów integracyjnych. Główna funkcja - dworzec kolejowy, staje się jedynie fragmentem megastruktur wielkich centrów handlowych, rozrywkowo-gastronomicznych, biurowych i konferencyjno-hotelowych. Także w sąsiedztwie koncentrują się najbardziej dochodowe inwestycje śródmiejskie. W związku z akcesją do Unii Europejskiej Polska może uzyskać znaczne środki finansowe na modernizację i przebudowę istniejących oraz realizację nowych linii kolejowych. Czy Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz samorządy lokalne są w stanie podołać powyższym wyzwaniom? Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktycznych oraz określenie metod i narzędzi w procesie przekształceń polskich dworców kolejowych i ich sąsiedztwa.

Więcej Informacji: tel/fax (58) 347 16 06; e-mail: konferencja.dworce@wp.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę