Konferencja - "Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury".

Data dodania: 20.05.2009 | Aktualizacja: 20.05.2009, 00:00:00
NCK

6 maja w siedzibie SARP w Warszawie odbyła sie konferencja "Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury", którą zorganizowały Stowarzyszenie Architektów Polskich i Narodowe Centrum Kultury.

W czasie konferencji zaprezentowany został projekt polskiego dokumentu "Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury”, na tle procesu opracowania polityk architektonicznych przez kraje Unii Europejskiej.

Projekt ten powstał z inicjatywy Polskiej Rady Architektury, Stowarzyszenia Architektów Polskich przy współpracy Towarzystwa Urbanistów Polskich, Izby Architektów RP oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Projekt dokumentu objęty został honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecny podczas konferencji Minister Kultury Bogdan Zdrojewski powiedział, że projekt ten podąża ścieżką „wartości najwłaściwszych, które powinny być wspierane, oryginalne i niepowtarzalne". Dziękując za inicjatywę opracowania tego dokumentu wyraził chęć wsparcia go jako powinność wobec dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Gościem konferencji był również Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który podkreślił, że to od władzy publicznej oczekuje się dobrej regulacji kwestii kształtowania jakości przestrzeni. Wskazał również na odpowiedzialność jaką ponosi środowisko zawodowe współuczestniczące w kształtowaniu racjonalnych rozwiązań.

Prezentację poszczególnych punktów projektu dokumentu przedstawili:
Przewodniczący Polskiej Rady Rady Architektury - Krzysztof Chwalibóg - główne założenia dokumentu.
Profesjonalne zarządzanie przestrzenią publiczną – Andrzej Chwalibóg.

System planowania przestrzennego - Grzegorz Buczek
Zapewnienie warunków rozwoju zrównoważonego - Grzegorz Buczek
Ochrona dziedzictwa kulturowego - Krzysztof Chwalibóg wygłosił w zastępstwie Marcina Gawlickiego
Ochrona i kształtowanie krajobrazu - Przemysław Wolski
System zamówień projektowych i realizacyjnych – w imieniu Jacka Lenarta – Krzysztof Chwalibóg
Zintegrowane projekty urbanistyczno-architektoniczne - Grzegorz Buczek
Promocja edukacji architektonicznej i kultury przestrzeni - Dariusz Śmiechowski
Rola organizacji zawodowych i pozarządowych - Andrzej Kaliszewski.
Prezentację projektu dokumentu zakończyła dyskusja z udziałem zgromadzonych na konferencji gości – architektów, urbanistów, przedstawicieli samorządów terytorialnych i zawodowych oraz organizacji społecznych.
Wybrane fragmenty tej dyskusji ukażą się w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz na łamach "Komunikatu SARP”.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Equitone

VELUX ArchiTips

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę