Komunikat ZG SARP i OW SARP w sprawie odzyskania władania nieruchomościami zlokalizowanymi przy ul. Foksal w Warszawie

Data dodania: 25.02.2021 | Aktualizacja: 25.02.2021, 16:00:27

W dniu 25 lutego 2021 r. komornik sądowy prowadził działania eksmisyjne z wniosku wierzyciela Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dzisiejsze czynności dotyczyły pomieszczeń zlokalizowanych w Pałacu Konstantego Zamoyskiego (budynek główny przy ul. Foksal 2 w Warszawie). Wszystkie działania komornika sądowego podejmowane są na podstawie kilkunastu orzeczeń sądów korzystnych dla ZG SARP i OW SARP. 

Działania te podyktowane są zakończeniem współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie kompleksu Pałacu Zamoyskich. Łączne zadłużenie podmiotów najmujących od Stowarzyszenia Pałac Zamoyskich, w tym Restauracji ENDORFINA oraz współpracujących z nią podmiotów, przekracza obecnie milion złotych i stale narasta. Do długów należałoby doliczyć również odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali oraz opłaty za media. Dochodziło również do licznych naruszeń umów najmu jak podnajem bez zgody wynajmującego czy dokonywanie niedozwolonych zmian w przedmiocie najmu. Mimo rozwiązania umów najmu przez ZG SARP i OW SARP byli najemcy nie tylko odmówili opuszczenia zajmowanych pomieszczeń, ale także w dalszym ciągu aktywnie je wykorzystywali dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, organizując w przedmiotowych lokalach przyjęcia weselne, pobierając z tego tytułu pożytki i generując po stronie ZG SARP i OW SARP dodatkowe straty finansowe

W ramach batalii sądowej o odzyskanie kompleksu Pałacu Zamoyskich z rąk byłych najemców, ZG SARP uzyskało już wcześniej władanie nad „Oficyną Południową” oraz budynkiem dawnej Wozowni – tzw. „Białym Domkiem”. Pomimo podjęcia przez podmioty zajmujące te lokale szeregu działań utrudniających postępowanie eksmisyjne (m. in. wprowadzenie nowych podnajemców bez zgody SARP czy składanie bezpodstawnych wniosków o wyłączenie komornika), orzeczenia sądów zostały pomyślnie wykonane.

Byli najemcy oraz wprowadzeni przez nich bezumowni posiadacze lokali, tzw. dzicy lokatorzy – nie wykonali dobrowolnie obowiązku opuszczenia, opróżnienia i wydania lokali. ZG SARP i OW SARP od zawsze są zwolennikiem polubownego załatwiania jakichkolwiek konfliktów, jednak z powodu braku wywiązywania się ze zobowiązań umownych oraz nierespektowania orzeczeń sądowych przez byłych najemców dalsza współpraca stron nie jest możliwa.

arch. Bohdan (Biś) Lisowski
Prezes SARP

arch. Marta Sękulska-Wrońska
Prezes OW SARP

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę