Komunikat Stowarzyszenia Architektów Polskich w sprawie ponownego przystąpienia do ACE

Data dodania: 16.09.2015 | Aktualizacja: 16.09.2015, 20:05:22

Od wielu miesięcy prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami władz Izby Architektów R.P. na temat powrotu reprezentacji polskich architektów na forum Rady Architektów Europy (ACE), ponieważ w naszej ocenie ACE, zapewne również pod wpływem sygnałów płynących z naszego kraju, dokonało w ostatnich trzech latach szeregu istotnych reform stając się ponownie poważną i pożyteczną organizacją międzynarodową oraz wyraźnie słyszalnym głosem środowiska architektów Europy. Jak się wówczas wydawało, uzgodnione zostały merytoryczny podział zadań pomiędzy IARP oraz SARP a także procentowy udział w opłacaniu składki w ACE. Niestety, pomimo wielu zabiegów ze strony SARP nie udało się uzyskać w tej sprawie formalnej decyzji statutowych władz IARP i to nawet pomimo licznych, wcześniejszych sygnałów o woli przystąpienia do ACE, których kulminacją była wizyta Prezydenta i Sekretarza Generalnego ACE w Warszawie na zaproszenie Izby. W tej wysoce niezręcznej sytuacji, w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie godnej reprezentacji Polski na forum Rady Architektów Europy, co uznajemy za żywotny interes środowiska polskich architektów, Prezydium Zarządu Głównego SARP, po porozumieniu z Oddziałami SARP podjęło uchwałę o niezwłocznym skierowaniu wniosku do Zarządu Rady Architektów Europy o ponowne przyjęcie Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, w skład Rady Architektów Europy. W odpowiedzi na skierowane pismo, Prezydent ACE Luciano Lazzari przychylił się do naszego wniosku i podziękował Stowarzyszeniu za tę decyzję.

Zważywszy, że aktualnie ponad 90% aktów prawnych uchwalanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej ma swoje źródło w dyrektywach europejskich a na ich ostateczny kształt decydujący wpływ wywiera lobbying zainteresowanych środowisk, a także wobec faktu, że Rada Architektów Europy (ACE) jest obecnie jedynym tak wyraźnie słyszalnym głosem ponad półmilionowej społeczności architektów europejskich na forum instytucji unijnych, zajmującym stanowisko w sprawach o kluczowym znaczeniu dla naszego środowiska zawodowego, takich jak:

uznaliśmy, że dalsze utrzymywanie stanu nieobecności głosu Polski na forum ACE istotnie szkodzi naszym interesom i byłoby przejawem braku odpowiedzialności, zwłaszcza w aktualnym kontekście zajmowania kluczowych stanowisk w strukturach unijnych przez przedstawicieli naszego kraju. Dlatego podjęliśmy tę trudną, ale w naszej ocenie słuszną decyzję o powrocie do ACE, nawet bez wsparcia merytorycznego i materialnego ze strony IARP.  

Będąc pełnoprawnymi członkami ACE nie tylko otrzymamy dostęp do istotnych informacji nt. kondycji naszego zawodu, także w odniesieniu do planowanych działań legislacyjnych organów Unii Europejskiej w obszarach naszego zainteresowania, ale również uzyskamy możliwość wywierania na nie realnego wpływu. Dlatego zamierzamy zwrócić się do Oddziałów SARP w całym kraju o pomoc w sformowaniu jak najlepszej reprezentacji naszego środowiska w Brukseli.

Decyzja SARP o podjęciu się reprezentacji środowiska polskich architektów w ACE  nie wyklucza współpracy z Izbą Architektów, do której SARP kieruje zaproszenie do podjęcia konstruktywnych rozmów na temat niezbędnych działań służących interesowi całego środowiska architektów i standardów wykonywania zawodu, będących w ustawowych kompetencjach IARP.

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę