INTBAU Warsaw Study Tour - relacja z wycieczki studialnej

Data dodania: 21.05.2014 | Aktualizacja: 21.05.2014, 00:00:00

Uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowej INTBAU ‘Tradycja i Dziedzictwo w Dzisiejszym Obrazie Miasta’ spotykali się w Warszawie w dniach 7-8 maja podczas wycieczki studialnej, aby dyskutować nad współczesną wartością powojennych osiągnięć Warszawy związanych z odbudową, konserwacją i rewitalizacją historycznych obszarów miasta, a także nad współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed władzami miasta, środowiskiem konserwatorów, architektów i  urbanistów oraz inwestorami w kreowaniu silnej i konkurencyjnej tożsamości miasta oraz trwałej architektury w obliczu postępującej globalizacji.

Celem wycieczki studialnej, zorganizowanej przez INTBAU Poland (Izabela Gajny, Jolanta Jasińska), we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa, Muzeum Warszawy, Torem Wyścigów Konnych Służewiec, SARP Warszawa oraz dyrekcją Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich, Wilanowa oraz PHILIPS Lighting Poland, było zasięgnięcie opinii uznanych, niezależnych autorytetów na temat współczesnego obrazu Warszawy na tle innych konkurujących na globalnych rynkach miast świata oraz prowokacja do debaty nad charakterem obecnych i przyszłych warszawskich inwestycji. Wycieczka była kontynuacją dyskusji podjętych wcześniej w Krakowie podczas międzynarodowej Konferencji INTBAU, których głównym celem bylo poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – czy wizerunek miast oraz charakter współczesnej zabudowy powinien być kreowany w nawiązaniu do przeszłości czy przyszłości.  

Dyskutowano między innymi projekty wdrażane wokół Starego Miasta, a także współczesne pomysły na zagospodarowanie Placu Pilsudzkiego, Placu Trzech Krzyży, Łazienek Królewskich oraz terenów otaczających Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Skoncentrowano się przede wszystkim na dylematach podczas wdrażania nowych planów i projektów, których celem w pierwszej kolejności powinno być zachowanie ciągłości historycznej oraz uzupełnienie zniszczonej tkanki miejskiej. Ciekawym wątkiem dyskusji był temat roli oświetlenia zespołów historycznych w nocnym obrazie miasta, którym towarzyszył pokaz iluminacji Zamku Królewskiego w Warszawie zorganizowany przez Philips Lighting Poland.

Wśród uczestników wycieczki oraz debaty znalezły się wybitne osobowości ze świata nauki, między innymi prof. Robert Adam (Royal Sociaty of Arts, INTBAU, były sekretarz honorowy oraz członek zarządu RIBA), a także praktycy – architekci i urbaniści z Wielkiej Brytanii, Polski, Irlandii oraz Norwegii realizujący projekty w historycznych centrach miast, m.in. w Westminster w Londynie.

 

Wprowadzenie do historii zniszczeń oraz odbudowy Warszawy rozpoczęło się w Muzeum Warszawy dzięki uprzejmości pani dyrektor Ewy Nekandy-Trepki. Pani Anna Zasadzińska, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds wsółpracy z UNESCO, dokonała gruntownego przeglądu problemów związanych z rekonstrukcją Starego Miasta, a także wprowadziła uczestników w historię bezprecedensowego wpisania zrekonstruowanego obszaru na listę UNESCO. Towarzysząca prelekcjom muzealnym wycieczka wokół Starego Miasta, dała międzynarodowym uczestnikom Warsaw Styudy Tour możliwość oceny tej niespotykanej w skali świata dwudziestowiecznej inwestycji urbanistycznej w kontekście roli tradycji, pamięci, tożsamosci oraz społecznego zaangażowania w kreacji obrazu miasta dla przyszłych pokoleń.

 

Do dyskusji nad przyszłymi projektami wokół historycznych założeń zaproszono między innymi Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (Małgorzata Gmiter), SARP Warszawa (Mariusz Ścisło, Jerzy Grochulski) oraz konserwatorów z Łazienek Królewskich (Izabela Zychowicz, Justyna Zwierzyńska Panfil), a także konserwatorów Wilanowa (Elżbieta Modzelewska i Wojciech Bagiński).

 

Z problemem homogenizacji współczesnej architektury boryka się obecnie wiele miast pragnących konkurować na globalnych rynkach. Uczestniczący w wycieczce studialnej prof. Robert Adam, autor publikacji ‘Globalisation of Modern Architecture’ The Impact of Politics, Economics and Social Change on Architecture and Urban Design Since 1990, zwrócił szczegółną uwagę na fakt, że o przyszłości zabudowy powinni decydować nie tylko inwestorzy i władze miejskie oraz architekci wyłaniani w czasie konkursów, ale przede wszystkim sami mieszkańcy. Przyszłość Warszawy zależy w dużej mierze od świadomości społecznej i odpowiedzi samych mieszkańców i władz miasta na kluczowe pytanie – czy współczesna Warszawa swój przyszły wizerunek powinna opierać na istniejącej tożsamości oraz wspaniałej wielowiekowej historii czyniącej ją unikalną czy też kreować nową tożsamość i podążać za trendami nowoczesnej architektury stosowanej na tą samą skalę i w podobnej formie w Szanghaju, Sydney, Dubaju, Londynie, Frankfurcie. Uczestnicy wycieczki zgodnie stwierdzili, że istotnym elementem współczesnej kreacji miast jest zachowanie ciągłości między przeszłością i przyszłością oraz zapewnienie odpowiedniego balansu między tradycją a nowoczesnością, a także wysiłki zmierzające do wzmocnienia charakteru miejsc w obrębie wyznaczonych granic. Odpowiedzi na wyzwania współczesnej architektury i urbanistyki Warszawy, w kontekście miasta zniszczonego w czasie wojny oraz borykającego się z problemami spuścizny socjalistycznej, nie wydają się oczywiste i mogą nabrać zupełnie innego wymiaru skłaniając do refleksji nad współczesnym sensem tworzenia tradycyjnej architektury w wyodrębnionych granicach wymagających wzmocnienia tożsamosci, charakteru i ciągłości historycznej.

 

Szczegółowa relacja z konferencji oraz wycieczki studialnej dostępna jest na stronie www.intbaupoland.com, na stronie wydarzeń INTBAU http://intbaupoland.com/intbau-krakow-conference-2014.html http://intbaupoland.com/intbau-krakow-conference-2014-warsaw-study-tour.html oraz na stronach partnerów.

 

 

Kontakt:

Izabela Gajny

Associate Architect RIBA

INTBAU Poland

+44 (0) 7807171594

intbau@intbaupoland.com

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę