Informacja

Data dodania: 12.05.2021 | Aktualizacja: 12.05.2021, 14:41:37

Partnerstwo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP podpisali z końcem kwietnia br. list intencyjny dotyczący współpracy. Organizacje mają zamiar podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego budownictwa i architektury.

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ma charakter partnerski. Instytucje będą wzajemnie wspierać się w działaniach w obszarze wydarzeń, projektów i inicjatyw dla promowania zrównoważonego budownictwa i architektury. 

– Świat w którym żyjemy, to świat zbudowany: od tego jak go budujemy zależy nie tylko nasze doświadczenie, ale też doświadczenia przyszłych pokoleń. Musimy budować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony – z poszanowaniem ludzi i zasobów, dbając o jakość przestrzeni które nas otaczają, dbając o zachowanie zasobów naturalnych, dbając o zamknięty obieg już istniejących materiałów. Zacieśnianie współpracy z SARP jest wyrazem naszej wspólnej dbałości i odpowiedzialności za ten świat zbudowany – wspólnie będziemy promować zrównoważone środowiskowo rozwiązania w architekturze i urbanistyce, tak ważne w obliczu wyzwań klimatycznych oraz jakości życia w Polsce. 
– 
mówi Agnieszka Strzemińska, Prezydentka PLGBC.

Główną przesłanką partnerstwa była wspólna troska o poszanowanie środowiska naturalnego i ochronę klimatu wynikająca z celów statutowych obydwu organizacji.

Partnerstwo PLGBC i SARP obejmować będzie patronaty nad inicjatywami, współorganizację konferencji, seminariów oraz szkoleń. Stowarzyszenia chcą upowszechniać wiedzę związaną ze zrównoważonym rozwojem, aby promować ekologiczne rozwiązania architektonicznie, budowlane, urbanistyczne i te związane z planowaniem przestrzennym. 

– Sektor budowlany w Europie odpowiada za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz za degradacje środowiska naturalnego. Od ponad 20 lat Unia Europejska podejmuje działania dotyczące obniżenia emisji CO2 do atmosfery, tak aby do 2050 roku Europa stała się neutralna klimatycznie. Jako Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP dbamy o wysoką jakość architektury i przestrzeni z poszanowaniem środowiska i ochroną klimatu, jesteśmy świadomi potrzeby istotnych zmian w sposobie projektowania, wznoszenia i użytkowaniu budynków oraz całych przestrzeni urbanistycznych. Podejmujemy ścisłą współpracę z PLGBC, aby połączyć nasze działania związane z edukacją i promocją architektury oraz urbanistyki sprzyjającej środowisku naturalnemu i stabilności klimatu. – podkreśla Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Wiceprezes SARP ds. środowiska i ochrony klimatu.

Porozumienie podpisano z końcem kwietnia br.

O Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP to stowarzyszenie zawodowe zrzeszające architektów oraz osoby związane z architekturą. Łączy ludzi w różnym wieku, o różnych poglądach i doświadczeniu, którzy chcą dbać o ład przestrzenny oraz brać odpowiedzialność za jakość środowiska wokół nas. Tworzy kontekst dla różnorodnych wydarzeń, wymiany informacji i wszelkich pozytywnych działań. Organizacja promuje to co najlepsze w architekturze.

https://www.sarp.pl/

O Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę