II EDYCJA KONKURSU CITYandREST WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIASTA

Data dodania: 10.08.2021 | Aktualizacja: 10.08.2021, 13:57:46

Przestrzeń publiczna powinna być funkcjonalna i przyjazna dla mieszkańców. Oba założenia realizuje koncepcja woonerf, która w strefie zurbanizowanej zakłada połączenie kilku ważnych funkcji: ulicy i parkingu, a jednocześnie deptaka i miejsca spotkań mieszkańców. Najważniejsze cechy przestrzeni woonerf to wysoki poziom bezpieczeństwa, który wynika z uspokojenia ruchu oraz duża ilość przyjaznych dla mieszkańców odpowiednio zaprojektowanych terenów zielonych. Równocześnie przestrzeń ta realizuje funkcję komunikacyjną  (z priorytetem dla pieszych oraz rowerzystów) i zachowuje miejsca parkingowe.

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu CITYandREST. Wspólna Przestrzeń Miasta. Tegoroczne zadanie to projekt wspólnej, bezpiecznej przestrzeni miejskiej, wypełnionej zielenią, małą architekturą oraz strefami wypoczynku w duchu woonerf w Skawinie. 

Organizatorem konkursu jest firma Polbruk SA. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Konkurs został objęty patronatem mediowym przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, wydawnictwo Architektura&Biznes oraz portal www.sztuka-krajobrazu.pl

Cel konkursu

Celem konkursu jest stworzenie projektu koncepcyjnego, opartego na realnej przestrzeni miejskiej w Skawinie zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego i opracowanie go zgodnie z ideą woonerf, czyli bezpiecznej, zielonej przestrzeni miejskiej, pełniącej funkcje komunikacyjne i społeczne. Koncepcje prezentowane w pracach konkursowych w ramach projektu CITYandREST powinny uwzględniać synergiczne połączenie wielu funkcji ze szczególnym naciskiem na zaplanowanie zieleni. Zadanie konkursowe zakłada wykorzystanie w projekcie produktów firmy Polbruk SA. Interwencja projektowa musi również spełniać wytyczne Miasta i Gminy Skawina określone w regulaminie.

Konkurs adresowany jest do architektów, architektów krajobrazu, projektantów, studentów architektury i architektury krajobrazu. W konkursie, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, mogą brać udział osoby indywidualne lub 2 osobowe zespoły.

Kalendarium

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne:

Regulamin konkursu oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://www.polbruk.pl/pl/konkurs-cityandrest-2021.html

Projekt CITYandREST 

Konkurs CITYandREST jest cyklicznym projektem nastawionym na kreację bezpiecznych, zielonych i przyjaznych dla mieszkańców oraz środowiska, funkcjonalnych stref  w miastach. W ubiegłorocznej edycji konkursu w ramach zadania konkursowego powstało wiele interesujących koncepcji projektowych prezentujących możliwości stworzenia wspólnych dla mieszkańców, a równocześnie bezpiecznych w dobie pandemii Covid-19 (zachowanie właściwego dystansu) miejsc wypoczynku w miastach. 


Polbruk S.A. – to największy obecnie producent kostki brukowej, płyt betonowych oraz małej architektury w Polsce, stanowi część międzynarodowego koncernu CRH plc – jednego z kluczowych dystrybutorów materiałów budowlanych na świecie. W ofercie Polbruk znajdują się produkty z segmentów – Kostki i płyty, Architektura oraz rozwiązania przemysłowe, wykorzystywane do budowy placów, deptaków, parkingów i chodników w całej Polsce. Polbruk SA jest laureatem nagrody Superbrands Polska 2020.

O firmie:

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę