EWA KURYŁOWICZ – HONOROWA NAGRODA SARP 2021 WRĘCZONA

Data dodania: 13.12.2021 | Aktualizacja: 14.12.2021, 10:16:01

W dniu 10 grudnia 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie, przy ul. Foksal 2 odbyła się uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP przyznawanej architektom za całokształt twórczości.

Kapituła Honorowej Nagrody w składzie:

rozpatrzyła zgłoszone przez Oddziały SARP kandydatury do Nagrody.

Po dyskusji, w której omawiano osiągnięcia twórcze i aktywność w działalności publicznej kandydatów, Kapituła przyznała HONOROWĄ NAGRODĘ SARP 2021:

KOLEŻANCE PROFESOR ARCHITEKT EWIE KURYŁOWICZ

Laudację dla Laureatki wygłosił prof. arch. Witold Cęckiewicz

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Przypadł mi zaszczyt napisania laudacji tegorocznemu laureatowi Honorowej Nagrody SARP, osobie niezwykłej, powszechnie znanej ze swych wspaniałych osiągnięć w dziedzinie architektury – Pani Profesor Ewie Kuryłowicz.

Na wstępie, żeby nastrój dzisiejszej uroczystości nie był zbyt drętwy, ale dostatecznie wzniosły, złożę niezobowiązująca propozycję: w ten jeden dzień w roku SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich), zasłużoną dla naszej kultury nazwę, zmienia na Stowarzyszenie Astronomów Polskich. Dzień, w którym do istniejącego blisko 60 lat gwiazdozbioru laureatów dodaje nową gwiazdę. Co prawda, to zdewaluowane obecnie określenie, przywodzi na myśl plejadę kroczących po czerwonym dywanie postaci, konkurujących z sobą głębokością wycięć w sukniach, ale ich sukcesy trwają nie dłużej niż sam spektakl. Nasze gwiazdy świecą blaskiem osiągnieć opartych o głębsze przemyślenia, przynoszące ponadczasowe trwanie zawartych w ich działach wartości. Tworzą otaczające nas piękno. 

Do ustawy o stopniach i tytułach naukowych udało mi się w swoim czasie wprowadzić zapis o potrzebie równorzędności w traktowaniu wybitnych osiągnięć twórczych z wymaganym dorobkiem naukowym, mierzonym ilością publikacji. Oponentom, bardzo licznym, zadałem proste pytanie: czy wolą chodzić wśród regałów książek, ale w chaosie brzydkich budowli, czy pięknymi ulicami dobrze zaprojektowanych miast.

Dzisiejszy laureat spełnia z nadmiarem wszystkie wymogi. W nauce i w zawodzie.

Zdumiewający, wręcz niewiarygodny jest zakres, wszechstronność i jakość doko­nań udokumentowanych, tak pracami publikowanymi jak również w przekształcaniu zastanych często nieciekawych przestrzeni.

Widoczne jest to we wszystkich, bardzo licznych realizacjach, od umiarkowanych w wielkości, a dopracowanych w detalu rezydencji, poprzez nowe, różne w skali zespoły mieszkaniowe świetnie wpisane w istniejący krajobraz lub projektowane i zintegrowana z nim środowisko.

Stypizowanym formom dawnych osiedli przeciwstawia nowe, bliższe pozytywnym odczuciom, całe fragmenty miast. W biurowcach, tym nowym tworzywie urbanistycznym, stanowiącym współczesne miejsce pracy umysłowej, nadaje humanistyczny wyraz, a budowlom poświęconym kulturze godny i monumentalny charakter.

Podobnie potrafi zmienić obraz wielu wyższych uczelni, głownie w Warszawie, gdzie świetnym rozwiązaniom urbanistyczno-architektonicznym towarzyszą wspaniałe wnętrza oferujące nowe warunki pracy naukowo-dydaktycznej. 

Czytelność idei odbierana w tych projektach, nadana jej forma, świadczą o nieprzeciętnym talencie, a kompleksowa realizacja, o charakterze niepodat­nym na kompromisy.

Jako nauczyciel z zawodu, od wielu lat traktuje ten rodzaj działalności jako misję propagowania odpowiedzialności wobec danego nam zaufania społecznego. 

Przeglądając bardzo obszerny zestaw wykładów i referatów na uczelniach polskich i zagranicznych, aktywny udział w wielu międzynarodowych konferen­cjach naukowych oraz rozległość tematyczna tych spotkań potwierdzają wielką wiedzę Laureatki. Świadczą również o niespotykanej, godnej podziwu organizacji czasu.

Wrażliwość społeczna, szczególnie na fizyczne i psychiczne ludzkie ułomności, tak potrzebna w naszym zawodzie, niezwykle silnie zakonotowana u Pani Profesor, spowodowała w ostatnich latach koncentrację jej działań badawczych na tym zaniedbanych polu.

Prace teoretyczne zastosowane w praktyce w zakresie projektowania uniwersal­nego doprowadziły do uznania Laureatki przez odpowiednie organizacje euro­pej­skie jako uznanego eksperta, coraz częściej zapraszanego do współpracy. Natomiast w kraju w wielu obiektach użyteczności publicznej oraz osiedlach, przyczyniła się do poprawy codziennego życia tysięcy ludzi. Udowadniając tym samym, że architekci to nie tylko marzyciele z głowami w obłokach, ale zwykli ludzie wspomagający pokonywanie barier odgradzających nas od codziennych potrzeb, od obcowania z pięknem natury wzbogaconej dobrą architekturą, od zachowanych lub projektowanych słonecznych polan i czystego nad miastem nieba. 

Na którym od dawna już świeci, dzisiaj odkryta przez samozwańczych astronomów, gwiazda o nazwie Ewa Kuryłowicz.


fot. Maciej Zienkiewicz

 

BIO:

Ewa Maria Kuryłowicz , ur. 1953 , prof.  dr hab. inż. architekt 

Generalny Projektant, wiceprezes w Autorskiej Pracowni Architektury APA Kuryłowicz & Associates, Profesor tytularny w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Przewodnicząca Rady Fundacji Stefana Kuryłowicza , Członek Kapituły Nagrody naukowej POLITYKI , członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, członek Rady Dostępności.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i Faculty of Architecture, Iowa State University, Ames, Iowa, USA . Doktorat WAPW 1982, habilitacja WAPW 1997, uprawnienia projektowe 1990 , stanowisko profesora nzw na czas nieokreślony od 2005., profesor tytularny 2014. Promotorka  ponad 140 dyplomów, 6 doktoratów, recenzentka prac naukowych i postepowań kwalifikacyjnych.

Autorka książki „Projektowanie uniwersalne. Udostępnienie otoczenia osobom niepełnosprawnym” I wyd. CEBRON , Warszawa , 1996, II wyd. Integracja, Warszawa 2005.;współautorka (z Stefanem Kuryłowiczem „Pasja 
i Pragmatzym. Człowiek, Architektura, wolność” Trygon 2010 ) autorka innych publikacji, m.in. rozdziału w monografii “ Architektura jako przedmiot badań” p. red. B. Jałowieckiego, Scholar, Warszawa 2008; rozdziału w monografii p. red S. Gzella : Architektura Nauka Sztuka” wyd. NIAiU , 2022; licznych artykułów 
w miesięcznikach „Architektura -  murator”, „Architektura & Business” , BUILDER i innych, inicjatorka serii wydawniczej Biblioteka Architekta wydawnictwa Murator.

Ekspert  d.s. projektowania  uniwersalnego Architects’ Council of Europe  w latach  2005 – 2008 
Członek I NKP PKN ds. osób Niepełnosprawnych w latach 1994-2008 .
Konsultantka ds. dostępności  dla Uniwersytetu Warszawskiego w latach  1996- 2012 i  audytor projektów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2009 – 2018 
Międzynarodowy audytor projektowania uniwersalnego dla Parlamentu Europejskiego (2019). 
Przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy ZG SARP  w kadencji 2015 – 2019. 
Sędzia SARP, członkini Zespołu Kolegium Sędziów Konkursowych ZG SARP w kolejnych kadencjach od 1990 Członek Izby Architektów RP.
W latach 2000 – 2008 Dyrektorka Programu Roboczego „Miejsca duchowe” Międzynarodowej Unii Architektów UIA z siedzibą w Paryżu, w latach 1996-2000 asystent Dyrektora PR UIA „Miejsca Kultu”.
Przewodnicząca Rady Fundacji im Stefana Kuryłowicza od 2013 do chwili obecnej 

Generalny projektant pracowni Kuryłowicz & Associates od roku 2011, współautorka zrealizowanych bądź realizowanych obecnie obiektów: (główny projektant) w zespołach APA Kuryłowicz & Associates) m.in: biurowiec SPARK, Warszawa (obecnie) osiedle Budlex, Toruń, 2020 ; zespól biurowy Skierniewicka( Wola Retro ) 2019, Retro House, Wrocław, 2018 ,Osiedle mieszkaniowe Solec-Ludna –Wilanowska w Warszawie ( 2017 ), Budynek wielofunkcyjny The TIDES, Warszawa, 2017, wieżowiec Q22 Warszawa (2016), Budynek Wydziałów Językowych UW przy ul Dobrej (I Etap zrealizowany II etap w budowie (2021), Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (2016), Ratusz Dzielnicy Wilanów (2016), Stadion piłkarski w Białymstoku (2014 ), Galeria Warmińska w Olsztynie (2013) pamiątka Papieska w parku Agrykola w Warszawie (2013) Budynek biurowy Wolf Marszałkowska - Żurawia w Warszawie (2010), Kamienica Targ Rybny 3 w Szczecinie (2008) dom własny w Kazimierzu Dolnym (2006), Hotel Marriott Courtyard na lotnisku Okęcie w Warszawie (2003), rezydencje prywatne: w Warszawie, Ursynów (2009), n. Narwią (2008) Konstancinie –Jeziornej (2003); Projekt Wnętrz bud. „E” CZD w Międzylesiu (2003), projekt ratusza Gminy Wilanów (2000, ponownie w fazie projektowej (2012), Rezydencji Ambasadora Korei Płd. W Aninie k/Warszawy ( 1998 ) i innych.

Laureatka konkursów architektonicznych (z zespołami  APA Kuryłowicz & Associates) m.in.: II Nagroda w konkursie na budynek UW przy ul Furmańskiej w W-wie, III Nagroda w konkursie na USCLS w Gorzowie Wlkp. (2020) finalistka konkursu Le Loi 130 w Brukseli (2019), zespołu biurowo usługowego MOLTO w Warszawie (I nagroda) (2018), Mieszkanie Plus Katowice (I nagroda) (2017), Mieszkanie Plus Wrocław (2 nagroda) (2020), Konkursu na rozbudowę Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wyróżnienie (2017), Konkursu na Centrum Dziedzictwa historycznego Miasta Gdańska (2012, wyróżnienie) Międzynarodowego Konkursu UIA na Muzeum Historii Polski, 2009 (wyróżnienie), konkursu SARP nr 933 na budynek dydaktyczny UW przy ul. Dobrej w Warszawie 2006 (I nagroda), Konkursu SARP na Salę Koncertową we Wrocławiu 2005 (I nagroda) Biennale Architektury w Krakowie w 1996 (wyróżnienie), nagród w konkursach Życie w Architekturze (1998, 1993), Polski Cement (2005 ), i innych.

Współautorka zrealizowanych, bądź realizowanych obecnie obiektów: (główny projektant i projektant, od 2011 Generalny Projektant) w zespołach APA Kuryłowicz & Associates) m.in : Stacja badawcza PAN na Wyspie króla Jerzego, Antarktyda (termin real.: 2023) Budynek Wydziałów Językowych UW przy ul Dobrej : real. 2021), w Warszawie (2010) i in. 

NAGRODY 

Laureatka Nagrody Specjalnej za całokształt działalności w obszarze architektury portalu PTPW (2018), Złotej Odznaki SARP (2017), medalu Bene Merentibus SARP (2014), Polskiego HERKULESA (2012), srebrnego Krzyża zasługi Prezydenta RP (2008), Medalu „Przyjaciel centrum Zdrowia Dziecka (2007), Medalu Przyjaciela Integracji ( 2002).

W latach 1997 – 2012  :8 (osiem) nagród za wykonane projekty lub zrealizowane obiekty (w zespołach K&A, w 6-u przypadkach jako główny projektant) medal Stowarzyszenia “Integracja “, Srebrny Krzyż Zasługi oraz 2 (dwie) Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową I dydaktyczną.

W latach 2012- 2020: 6 nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych oraz jedno miejsce finałowe w konkursie międzynarodowym (w zespołach K&A, w 6-u przypadkach jako generalny projektant).

Ponadto: w latach 1983 -1997: 5 (pięć) nagród – 2 (dwie) za współautorstwo zrealizowanego obiektu architektonicznego, w tym nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Nagroda Roku SARP za zrealizowany projekt siedziby firmy FUJI FILM Polska, 1 (jedna) nagroda II nagroda w konkursie na Hotel Pullman w Warszawie w zespole K&A arch. arch. Stefan Kuryłowicz, Ewa Kuryłowicz, Piotr Kuczyński, Tomasz  Gientka, Mirosław Jednacz, 1991) oraz 1 (jedna) nagroda środowiskowa w konkursie PZN na najlepsze rozwiązanie systemowe dla osób niepełnosprawnych (1987a), wyróżnienie na Biennale Architektonicznym w Krakowie (1996).

Wdowa, dwóch synów Michał – lekarz chirurg, specjalista chirurgia ogólna, Marek – psycholog zarządzania, Prokurent w Kuryłowicz & Associates Warszawa, Prezes Kuryłowicz&Associates, Wrocław . 5 wnucząt : Hania (14 l.), Ignacy (12 l.) Stefan ( 10 l.) Karol (10 l.) Lukrecja (4 l.).

WYDZIAŁY JĘZYKOWE UW, ETAP 1

Adres: Warszawa, ul. Dobra
Inwestor: Uniwersytet Warszawski
Pow. użytkowa: 10993 m2
Generalny projektant pracowni: Stefan Kuryłowicz (2006-2011), Ewa Kuryłowicz (2011-2013)
Główny projektant tematu: Ewa Kuryłowicz
Zespół: Magda Iżewska, Olga Kanecka, Karina Kowalewska, Piotr Kuczyński, Fryderyk Szymański, Michał Tatjewski, Krystyna Tulczyńska, Piotr Wilbik
Status: zrealizowano (2013)

Nagrody:


fot. D. Chrobak

WYDZIAŁY JĘZYKOWE UW, ETAP 2
Adres:
 Warszawa, ul. Dobra
Inwestor: Uniwersytet Warszawski
Pow. użytkowa: 25258 m2
Generalny projektant pracowni: Ewa Kuryłowicz (2017-2021)
Główny projektant tematu: Maria Saloni Sadowska (2017-2018), Dariusz Gryta (2018-2021)
Zespół: Magda Iżewska, Weronika Królikowska, Piotr Kuczyński, Tomasz Petrów, Dominik Roczan, Anna Wojcieszek, Damian Zygma; Anna Nowokuńska (infografika)
Status: zrealizowano (zakończenie - grudzień 2021)


wizualizacja: Kuryłowicz&Associates

 

STACJA POLARNA IM. H. ARCTOWSKIEGO

Adres: Wyspa Króla Jerzego, Antarktyda
Inwestor: Polska akademia Nauk
Pow. użytkowa: 1348 m2
Generalny projektant pracowni: Ewa Kuryłowicz
Główny projektant tematu: Piotr Kuczyński
Zespół: Karolina Czumaj, Aleksander Krauze, Bartosz Świniarski
Status: w budowie (zakończenie 2023)
Nagrody: srebrny medal WAN 2018
Publikacje międzynarodowe: „Antarctic Resolution” Lars Mueller Publishers, red. G. Foscari/UNLE SS, Zurich 2021


wizualizacja: Kuryłowicz&Associates

 

RATUSZ DZIELNICY WILANÓW

Adres: Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2
Inwestor: MPRO
Pow. użytkowa: 5312 m2
Generalny projektant pracowni: Stefan Kuryłowicz (do 2011), Ewa Kuryłowicz (2011-2014)
Główny projektant tematu: Ewa Kuryłowicz (2000-2003), Piotr Żabicki (2012-2014)
Zespół projektowy: Jacek Ciećwierz, Piotr Kuczyński, Karolina Sroczyńska, Katarzyna Stawowa, Anna Śliwka
Status: zrealizowano (2014)


fot. W. Kryński

 

REZYDENCJA AMBASADORA KOREI PŁD. W POLSCE

Adres: Warszawa, ul. Zorzy
Inwestor: Republika Korei Południowej
Pow. użytkowa: 1100 m2
Generalny projektant pracowni: Stefan Kuryłowicz
Główny projektant tematu: Ewa Kuryłowicz
Zespół projektowy: Wayel Ghaleb, Krystyna Tulczyńska
Status: zrealizowano (1998)
Nagrody: Życie w architekturze, 1999


fot. W. Kryński

 

DOM W KONSTANCINIE

Adres: Konstancin Jeziorna, ul. Uzdrowiskowa
Inwestor: prywatny
Pow. użytkowa: 942 m2
Generalny projektant pracowni: Stefan Kuryłowicz
Główny projektant tematu: Ewa Kuryłowicz
Zespół projektowy (architektura): Jacek Ciećwierz, Krystyna Tulczyńska
Status: zrealizowano (2005)
Nagrody: Polski cement w architekturze, 2006


fot. P. Łucenko

 

DOM W KAZIMIERZU

Adres: Kazimierz Dolny nad Wisłą, ul. Szkolna
Inwestor: Ewa i Stefan Kuryłowicz
Pow. użytkowa: 300 m2
Generalny projektant pracowni: Stefan Kuryłowicz
Główny projektant tematu: Ewa Kuryłowicz
Zespół projektowy: Jacek Ciećwierz, Karina Kowalewska
Status: zrealizowano (2006)


fot. W. Kryński

 

MUZEUM HISTORII POLSKI

Adres: Sąsiedztwo Zamku Ujazdowskiego
Inwestor: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Pow. użytkowa: 20 637 m2
Generalny projektant pracowni: Stefan Kuryłowicz
Główny projektant tematu: Ewa Kuryłowicz
Zespół projektowy: Max Dobkowsk i, Tomasz Głębowski, Olga Kanecka, Piotr Kudelski, Wojciech Pachocki, Magda Ptaszyńska
Status: projekt konkursowy (konkurs międzynarodowy dwuetapowy, 2008-2009)
Nagrody: wyróżnienie w międzynarodowym konkursie, 2009


wizualizacja: Kuryłowicz&Associates

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę