DYPLOM ROKU 2018 – wyniki

Data dodania: 11.04.2018 | Aktualizacja: 11.04.2018, 20:58:32

W dniu 6 kwietnia 2018 r. na dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych – DYPLOM ROKU 2018. Była to 54. edycja tego konkursu.

Do Nagrody zostało zgłoszonych 99 prac dyplomowych z 19-tu polskich uczelni architektonicznych.

Jury obradowało w składzie: 

Jacek Lenart, Wiceprezes SARP – Przewodniczący; Mirosław Siemionow – SARP Białystok; Maria Jankowska-Olbratowska – SARP Bydgoszcz; Mikołaj Machulik – SARP Katowice; Regina Kozakiewicz-Opałka – SARP Kielce; Jacek Ewý – SARP Kraków; Grzegorz Kaczor – SARP Lublin; Jakub Krzysztofik – SARP Łódź; Mariusz Tenczyński – SARP Opole; Piotr Kostka – SARP Poznań; Wojciech Fałat – SARP Rzeszów; Sylwia Gąsienica-Kleryk – SARP Sądecko-Podhalański; Jerzy Nowak – SARP Szczecin; Marek Tatjewski – SARP Warszawa; Daria Kieżun – SARP Wrocław; Paweł Wład. Kowalski – SARP Wybrzeże.

DOROCZNĄ NAGRODĘ SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2018 otrzymała

Autor: mgr inż. arch. Michalina Frątczak
Temat: NA SKRAJU. ROZBUDOWA I ADAPTACJA SANKTUARIUM ORAZ DOMU PIELGRZYMA NA MIEJSCE WYCISZENIA. PRZYLĄDEK ESPICHEL, PORTUGALIA
Promotor: prof. PG, dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Nagrodę przyznano za:
odważne podjęcie wyzwania do ratowania dziedzictwa materialnego i duchowego Europy. Autorka, z dużą wrażliwością, odkrywa potencjał XVI - wiecznego zespołu sakralnego osadzonego w surowym, portugalskim krajobrazie, jako miejsca, które ma szansę przywracać równowagę zagubionemu człowiekowi wieku informacji. Proponuje dyskretną architekturę ujawniającą wartość tego, co zastane i wprowadzającą równocześnie to, co niezbędne by podtrzymać ciągle tlące się tu życie. Narzędzi i materiałów tych zabiegów, niewątpliwych zdobyczy postępu technicznego, użyto w taki sposób, by one same nie zakłócały pierwotnego piękna natury i świadectw odwiecznego obcowania z nią człowieka. Pełnią rolę służebną wobec nadrzędnego celu: ochrony i udostępnienia materii i ducha tego miejsca kolejnym pokoleniom ludzi usilnie poszukujących wytchnienia od trudów egzystencji.

Warsztat projektu umożliwia realne wsparcie dla lokalnej społeczności. Ona bowiem, bez wyjścia naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, nie będzie w stanie ocalić i ukazać całego swojego duchowego bogactwa.

Jury przyznało sześć równorzędnych WYRÓŻNIEŃ

Autor: mgr inż. arch. Łukasz Chabiniec
Temat: CENTRUM POZNAWCZE W MONSANTO, PORTUGALIA
Promotor: dr inż. arch. Dariusz Dziubiński
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wyróżnienie przyznano za:
bezkompromisowość i konsekwencję w realizowaniu projektu, którego siłą jest prostota założeń i piękno osiągnięte w drodze redukcji formy do skraju lapidarności, w pełni uzasadnionej bogactwem piękna krajobrazu nadmorskiego klifu. Wrażliwość i skromność projektu, wyrażona w ascetycznej formie, to jego moc. 

 

Autor: mgr inż. arch. Bartosz Girek
Temat: BRASILIA – DRUGIE DNO MIASTA
Promotor: prof. PK, dr hab. inż. arch. Anny Franta
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wyróżnienie przyznano za:
wyrazistość i spójność przedstawionej wizji rozwoju miasta Brasilia, godzącej szacunek dla modernistycznego dziedzictwa kultury z dzisiejszymi potrzebami mieszkańców. Pomysł na usuwanie dysfunkcjonalności historycznego ikonicznego układu poprzez jego uzupełnianie wprowadzeniem gęstej struktury miejskiej poniżej poziomu terenu w pustych przestrzeniach podstawowych osi urbanistycznych to oczywista utopia… na skalę wielkości zrealizowanej idei miasta Brasilia. Jednak utopia ta otwiera drogę do poszukiwania rozwiązań podobnych, powszechnych problemów, związanych z dostosowaniem dziedzictwa modernizmu do dzisiejszych czasów – przy zachowaniu czytelności pierwotnych założeń.

 

Autor: mgr inż. arch. Małgorzata Mader
Temat: KOOPERATYWA MIESZKANIOWA W STAREJ FABRYCE, CZYLI ADAPTACJA HALI JEDNOPRZESTRZENNEJ Z LAT 60 TYCH NA FUNKCJE MIESZKALNICTWA WIELORODZINNEGO
Promotor: dr hab. szt. inż. arch. Robert Sobański 
Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej

Wyróżnienie przyznano za:
propozycję nowej formy mieszkań wielorodzinnych oraz chęć adaptowania spuścizny postindustrialnej z lat 60-tych. Tworzenie nietypowej tkanki mieszkaniowej wpisuje się w obecny nurt poszukiwania nowego sposobu mieszkania w oparciu o świadomą celu społeczność, która jedocześnie przywraca życie obiektom zagrożonym likwidacją.

Praca w interesujący sposób kreuje przestrzeń mieszkalną w drewnianej, przyjaznej strukturze wypełniającej halę. Delikatne stalowe, przeszklone kratownice ostatniej kondygnacji, wypełnione zielenią dają wrażenie szklarniowych ogrodów zwiększając komfort mieszkańców. Sposób tworzenia struktury mieszkalnej umożliwia różne konfiguracje jednostek, dostosowując do indywidualnych potrzeb członków wspólnoty. Całość jest frapującą, choć niewątpliwie dyskusyjną, próbą przełamania obecnej monokultury budowanych mieszkań. 

Autor: mgr inż. arch. Anna Maria Otlik 
Temat: MULTIKULTUROWA PRZESTRZEŃ JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGNIĘCIA ETNICZEJ HARMONII. OSIEDLE MIESZKALNE W MOSULU, IRAK
Promotor: dr inż. arch. Marka Lamber
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wyróżnienie przyznano za:
kompletny sposób odpowiedzi na problem zniszczonej przez działania wojenne tkanki miejskiej. Projekt, będąc formą pomocy dla lokalnej społeczności. stawia, w przeciwieństwie do powszechności importowanych wzorców, na sposób odbudowy Mosulu bazujący na partycypacji mieszkańców oraz osadzeniu w tradycji.

Autor: mgr inż. arch. Michał Sajdek 
Temat: KOMPLEKS REKREACYJNY NAD ZALEWISKIEM „BEŁCHATÓW” 
Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Starzyk
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wyróżnienie przyznano za: 
przedstawienie problemu rekultywacji terenów poprzemysłowych, zdegradowanych poprzez eksploatację kopalni odkrywkowej w Bełchatowie jako kreatywnej szansy rozwojowej. Autor projektu w bardzo oryginalny i nowatorski sposób proponuje budowę kompleksu rekreacyjnego na brzegu planowanego zalewu w sposób zakładający rozpoczęcie jego budowy w chwili, gdy teren planowanej inwestycji nie zostanie jeszcze zalany. Stwarza to szansę na bardzo ciekawe kształtowanie linii brzegowej i dna przyszłego zbiornika wodnego. Tak staje się możliwe zbudowanie unikalnej formy architektonicznej i niepowtarzalnych rozwiązań przestrzennych. Metodologicznie opracowanie wspiera się na projektowaniu parametrycznym, co umożliwia zaawansowane formowanie stroniące od jednoznacznych skojarzeń pion – poziom.

Autor: mgr inż. arch. Tomasz Wróbel 
Temat: AQUATERRATORIUM. KĄPIELISKO „FALA” W PARKU ŚLĄSKIM
Promotor: dr hab. inż. arch Grzegorza Nawrot    
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wyróżnienie przyznano za:
poruszenie istotnego problemu jakim jest trwała i nieustająca dewastacja przestrzeni i obiektów publicznych, na przykładzie kąpieliska w Parku Śląskim – w zakresie przestrzenno-krajobrazowym i funkcjonalnym. Autor z dużą wrażliwością i konsekwencją stawia na proste, ale efektowne, wręcz idealistyczne rozwiązania zacierające granice pomiędzy przyrodą a architekturą. Efemeryczne przegrody i odwołujący się do klasyki układ funkcjonalny, oraz relacje obiektu z naturą, zbudowane są na analizie psychoterapeutycznej teorii percepcji. Rozwiązanie stanowi dojrzałą antytezę współczesnych realizacji parków wodnych.

 

Autor zdjęć: Biś Lisowski

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę