Dyplom Roku - wyniki

Data dodania: 16.05.2016 | Aktualizacja: 16.05.2016, 16:43:27

ROZSTRZYGNIĘCIE 52. EDYCJI NAGRODY DYPLOM ROKU 2016 IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO
Do Nagrody zgłoszone zostały projekty dyplomowe z 15-tu uczelni architektonicznych w całym kraju. W tym roku zgłoszonych zostało 90 prac dyplomowych.

W dniu 12 maja 2016 r. została przyznana  DOROCZNA NAGRODA SARP im. Zbyszka Zawistowskiego  DYPLOM ROKU, na najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych.  Była to 52. edycja tego konkursu.  Jury postanowiło:

przyznać NAGRODĘ pracy numer 3

autor: mgr inż. arch. PAWEŁ BUSSOLD
temat: CEGIELNIA HARSZ – CENTRUM RZEMIOSŁA
promotor: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, prof. nadzw. PG
uczelnia: Politechnika Gdańska

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Nagrodę przyznano za:
Interesujące wpisanie się w istniejący kontekst przyrodniczy z poszanowaniem starej tkanki zabytkowej zabudowy.
Interesujące połączenie programów edukacyjnego z wypoczynkiem i rekreacją, kreuje szacunek dla starego rzemiosła ceramiki budowlanej.
Prostota zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, stanowi niepodważalny walor pracy.

przyznać WYRÓŻNIENIE  pracy numer 5

autor: mgr inż. arch. KATARZYNA SIEDLECKA
temat: POLSKIE CENTRUM ARCHITEKTURY
promotor: prof. zw dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński
uczelnia: Politechnika Krakowska

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

przyznać WYRÓŻNIENIE  pracy numer 7

autor: mgr inż. arch. IRMINA NIEWCZAS
temat: PUSTELNIA. ENKLAWA MODLITWY W SUCHEDNIOWIE
promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
uczelnia: Politechnika Lubelska

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

przyznać WYRÓŻNIENIE  pracy numer 11

autor: mgr inż. arch. WŁADYSŁAWA KIJEWSKA
temat: PRZYPRZĘSŁOWIEC. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD WYNIESIONYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W MIEŚCIE
promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw
uczelnia: Politechnika Poznańska

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

przyznać WYRÓŻNIENIE  pracy numer 19

autor: mgr inż. arch. KATARZYNA PANKOWSKA
temat: TERMY MIEJSKIE. PRZESTRZEŃ SPRZYJAJĄCA ODNALEZIENIU RÓWNOWAGI POMIĘDZY CIAŁEM, DUCHEM I UMYSŁEM NA TERENIE FORTU BEMA W WARSZAWIE
promotor: mgr inż. arch. Marcin Goncikowski
uczelnia: Politechnika Warszawska

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

przyznać WYRÓŻNIENIE  pracy numer 24
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA LEŚNIEWSKA
temat: PRZEMYSŁOWA BIOSFERA.ENERGETYCZNY POTENCJAŁ NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LA PETITE CEINTURE W PARYŻU
promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak
uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

przyznać WYRÓŻNIENIE  pracy numer 26

autor: mgr inż. arch. KATARZYNA FLORYSIAK
temat: SZCZECIŃSKIE CENTRUM KULTURY SKANDYNAWSKIEJ
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Marek Szeniawski
Sekretarz Organizacyjny

Grzegorz Stiasny
Przewodniczący Jury

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę