DYPLOM PROŚRODOWISKOWY

Data dodania: 28.03.2023 | Aktualizacja: 28.03.2023, 21:30:30

Ogólnopolski konkurs dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

JESZCZE 3 TYGODNIE NA ZGŁOSZENIE PRACY!

W tak ważnym momencie, jakim jest dyplom kończący studia architektoniczne, uwzględniamy refleksję dotyczącą wpływu projektowania architektonicznego i urbanistycznego na środowisko, a także wpływu zmieniającego się środowiska na projektowanie. Refleksja ta często nabiera znaczenia definiującego nasze działania. Zależy nam na tym, by tej kwestii nadać odpowiednią wagę. Jest to wyraz naszej wspólnej odpowiedzialności za przyszłość.

- mówi dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Organizatorzy podkreślają, że świadomość zjawisk takich jak zanieczyszczenie powietrza i wód, wzrost ilości odpadów, ograniczone zasoby i postępujące zmiany klimatu, które w znacznym stopniu są konsekwencją sposobu w jaki kształtujemy nasze środowisko zbudowane, powinny dziś determinować pracę architektów. Kształtowanie architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej klimatycznie jest zagadnieniem relatywnie nowym, wprowadzonym stosunkowo niedawno do i tak już skomplikowanego procesu projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Jednocześnie architektura odpowiedzialna środowiskowo i klimatycznie może być reprezentowana przez wiele różnych realizacji o bardzo odmiennym charakterze.

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań wciąż trwa i przybiera bardzo interesujące formy także w pracach dyplomowych studentów wydziałów architektury w całym kraju. Ten rodzaj działalności projektowej jest szczególnie ważny - dzisiejsi dyplomanci to wszak projektanci jutra.

– mówi dr inż. arch. Anna Tofiluk, organizatorka Konkursu.

Mając powyższe na uwadze Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ogłasza pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PRACĘ?

Konkurs skierowany jest to absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach – prace inżynierskie i prace magisterskie. 

DLACZEGO?

Marzeniem i ambicją organizatorów jest zwrócenie uwagi i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście kryzysu klimatycznego i ochrony zasobów przy zachowaniu najwyższej klasy walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań zarówno wśród studentów, kadry akademickiej jak i całego środowiska polskich architektów. 

PO CO?

Celem konkursu jest promocja i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście niekorzystnych zmian klimatu i ochrony zasobów przy zachowaniu wysokich walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań;

KIEDY?

Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje poprzez przesłanie na adres organizatora pracy dyplomowej wraz z niezbędnymi dokumentami.

CO JEST WAŻNE?

KTO OCENI?

NAGRODY

Łączna pula nagród wynosi 20000 PLN, przewidywane wartości nagród w Konkursie dla każdej z kategorii (wyrażone są w kwotach brutto):

Strona internetowa Konkursu: https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy

KONTAKT

Email: dyplom.eko.arch@pw.edu.pl

Organizatorem Konkursu jest Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Partnerami Konkursu są Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

 

Sponsorem nagród jest firma WSC

  

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę