DOROCZNA POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA INTEGRACYJNA BDA – SARP 2022

Data dodania: 11.10.2022 | Aktualizacja: 12.10.2022, 12:26:47

Berlin, 25.09.2022

INFORMACJA PRASOWA

DOROCZNA POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA INTEGRACYJNA BDA – SARP 2022

Tegoroczny Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbył w dniach 22-25 września br. w Berlinie.

Warsztaty, powadzone przez arch. Matta Cęckiewicza, odbyły się w poprzemysłowej dzielnicy Berlin Schöneweide. Zadaniem uczestników warsztatów było opracowanie strategii i kierunku przyszłego rozwoju tego obszaru, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i z szacunkiem dla klimatu.

Część konkursowa Nagrody, podczas której zaprezentowano 18 prac, miała miejsce 24 września b.r. w Deutsches Architektur Zentrum DAZ przy Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, siedzibie Bund Deutscher Architektinnen und Architekten B D A.

Jury w składzie: arch. Daria Kieżun (SARP), arch. Silvia Schellenberg-Thaut (BDA), arch. Hubert Wąsek (SARP), arch. Feyyaz Berber (BDA), arch. Michael Kühnlein (BDA) przyznało:

Nagrodę Główną w wysokości 2500 EUR

Pani Agnieszce Kępie z Politechniki Krakowskiej za pracę "Archive of utopia of rationalism in architecture". Adaptation of Stalownik hospital in Mikuszowice Krakowskie”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marcina Charciarka, prof. PK.

Uzasadnienie:

Zwycięski projekt „Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze. Adaptacja szpitala Stalownik w Mikuszowicach Krakowskich” kwestionuje monumentalność współczesnych ruin. Dodając pozornie proste moduły, opuszczony szpital zostaje otwarty jako przestrzeń wystawiennicza i uzupełniony budynkiem archiwum. Symbolicznie archiwum wspiera dach szpitala, przy czym niezbędne statycznie filary przebijają się przez stropy oryginalnego budynku i tworzą w ten sposób nowe sytuacje przestrzenne.

Postępowanie z istniejącym budynkiem, którego konstrukcja jest zachowana, jest jednocześnie delikatne i radykalne. Ambiwalentna, niepewna monumentalność pierwotnego stanu zostaje wzmocniona i urzeczywistniona poprzez adaptację.

Jury postanowiło także przyznać

cztery równorzędne wyróżnienia :

Uzasadnienie:

Wyróżnienie zostało przyznane za odważnie postawione pytania w istotnych i niełatwych kwestiach; za poszukiwanie nowych znaczeń jezyka architektonicznego na pograniczu filozofii i budownictwa,

tam, gdzie poruszane są zagadnienienia granic możliwości budowy; za próbę zachowania śladów historii i pamięci.

Uzasadnienie:

Praca ukazuje odpowiedzialność architektury względem społeczeństwa. Projektu nie rozpoczyna się od zakupu produktów i surowców niezwiązanych z regionem. Tak, jak jest to przedstawione w niniejszej pracy, czerpie się z lokalnych możliwości materiałowych. Miejsce i jego mieszkańcy są zatem bezpośrednio zakorzenieni w powstającej architekturze.

Ten system projektowania, doskonale funkcjonujący przez stulecia, zaczął stopniowo zanikać w ostatnich dekadach.

W dobie obecnego kryzysu klimetycznego, energetycznego oraz niedostatku surowców, jest to krok we właściwym kierunku.

Uzasadnienie:

Niezależnie od tego, czy jest to teatr, muzeum, kino czy opera, z każdym obiektem, poświęconym kulturze, kojarzymy indywidualne typologie budynków. „Wieża Kultury” opiera się na zupełnie innym podejściu, łączy i scala funkcje kulturalne w jednym budynku i układa je warstwami i daje możliwość wglądu z zewnątrz. Jest to swego rodzaju wystawa w mieście, rodzaj publicznej sceny dla widzów. Niezwykłe podejście tworzy więc samowystarczalny mikrokosmos kulturalny, połączony wewnętrzną strukturą dostępu. Zaskakuje użytkowników zróżnicowanymi, nieoczekiwanymi i intrygującymi sekwencjami przestrzennymi.

Półprzezroczysta powłoka działa jak rodzaj kurtyny, zapewniając wgląd do i z wewnętrznej przestrzeni, szczególnie wieczorem.Dzięki indywidualnemu podejściu do projektu, udało się stworzyć skoncentrowana typologię w wieżowcu, którego duża rozpoznawalność stanowi wartość identyfikacyjną dla Frankfurtu i jego zainteresowanych życiem kulturalnym mieszkańców.
Kurtyna w górę!

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za umiejętną próbę adaptacji starej tkanki budynku do nowych narracji przestrzennych i funkcjonalnych. Hipotetyczny, choć nieco życzeniowy scenariusz został umiejętnie wpisany w zastaną, klarowną strukturę budynku. Rozwiązania, często nieduże formalnie, wydają się nabierać znaczenia w nowym wymiarze przestrzeni publicznych. Autorce udaje się zachowywać ślady przeszłości, szanując w istniejącym obiekcie to, co najlepsze, jednocześnie tworząc dobrą przestrzeń dla współczesnych potrzeb.

Projekt udowadnia, że nawet, jeśli obrana ścieżka przebudowy jest niełatwa, to może być słuszna, jeśli nie niezbędna, dla nowoczesnego sposobu zrównoważonego budownictwa i życia.

INFORMACJE OGÓLNE O NAGRODZIE:

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego przez 19 lat konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu w którym brali udział młodzi architekci z Polski i Niemiec pod nazwą „Nagroda Waltera Henna”. Obecnie to projekt dyplomowy magisterski, którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgodnie z tradycją, Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP odbywa się każdego roku w maju/czerwcu, naprzemienne w Polsce lub w Niemczech i trwa 4 dni. W trakcie imprezy finałowej finaliści uczestniczą w warsztatach architektonicznych. oraz prezentują prace dyplomowe przed polsko-niemieckim Jury.

Językiem komunikacji w Nagrodzie i warsztatach jest język angielski.

Zarówno strona niemiecka, jak i polska występuje organizując Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA – SARP Patronat odnośnego Ministra. Na uroczystość ogłoszenia wyników rywalizacji zapraszani są Ambasadorowie Niemiec w Polsce oraz przedstawiciele instytucji niemieckich działających w Polsce; jeśli finał odbywa się w Niemczech-zapraszany jest Ambasador Polski w Niemczech.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju.

Więcej informacji: dz@sarp.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę