Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA - SARP im. Waltera Henna

Data dodania: 17.02.2010 | Aktualizacja: 17.02.2010, 00:00:00

Zaproszenie do Udziału
Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA - SARP im. Waltera Henna organizowana wspólnie przez Bund Deutscher Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, pod patronatem Federalnego Ministra Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast oraz Polskiego Ministra Infrastruktury.

Celem NAGRODY jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów działań twórczych i wspieranie wzajemnych kontaktów.

Nagroda dla absolwenta kierunku Architektura wyższych uczelni w Polsce i w Niemczech przyznana zostanie pracy dyplomowej, której przedmiotem jest projekt dotyczący środowiska pracy w przyszłości świadczący o innowacyjnych pomysłach i wyjątkowo twórczych uzdolnieniach autora.

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski, zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powoływaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów (Instytutów) Architektury. lub samodzielnie zgłoszony przez autorów lub promotorów prac.

Autorzy wybranych prac zostaną poinformowani przez ZG SARP, dlatego prosimy o podanie dokładnych danych kontaktowych.

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Graficzne opracowanie projektu powinno zapewnić czytelność, możliwość merytorycznej oceny i publikacji. Pracę należy przedstawić na 2 planszach formatu A-2 w układzie poziomym oraz opisać główne założenia ideowe i zastosowane rozwiązania techniczne na 2 stronach formatu A-4 w języku polskim i angielskim.

Załącznikiem do zgłoszonego projektu jest wersja elektroniczna, umożliwiająca późniejszą publikację i archiwizację ( rozdzielczość 300 DPI, JPG) . Zgłoszony projekt dyplomowy z Polski musi mieć na odwrocie plansz czytelny napis „Projekt dyplomowy zgłoszony do konkursu Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA - SARP im. Waltera Henna” oraz następujące dane:

  1. nazwa uczelni dyplomującej,
  2. imię i nazwisko autora (autorów) projektu,
  3. tytuł (stopień) naukowy, imię i nazwisko promotora projektu,
  4. temat projektu,
  5. rok uzyskania dyplomu,
  6. prosimy o podanie kontaktów /adres, telefon, e-mail / autora pracy i promotora

Warsztaty projektowe i prezentacje prac dyplomowych w których wezmą udział zakwalifikowani absolwenci odbędą się w dniach 28 -31 maja br. w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 31 maja br. (poniedziałek).
Prace należy zgłaszać do Zarządu Głównego SARP do dnia 10 kwietnia br.
Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć prace do siedziby ZG SARP do dnia 20 kwietnia br.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zapraszamy do uczestnictwa.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę