Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP im. Waltera Henna

Data dodania: 14.02.2011 | Aktualizacja: 14.02.2011, 00:00:00

Zproszenie do udziału

Uprzejmie informujemy, że konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP im. Waltera Henna organizowany wspólnie przez Bund Deutscher Architekten BDA i Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP odbędzie się w tym roku w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP przy ul. Foksal 2 w dniach 13-16 maja.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor uzyskał w roku poprzednim stopień magistra inżyniera architektury, a którego przedmiotem jest środowisko pracy w przyszłości.

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju.

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów (Instytutów) Architektury, lub samodzielnie zgłoszony przez autorów i promotorów prac.

Prace należy zgłaszać do Zarządu Głównego SARP do dnia 4 marca 2011 roku.

Zgłoszone projekty należy przesłać na adres ZG SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa w terminie 18 marca br.

Wręczenie Nagrody odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie w dniu 16 maja 2011 r.

Informacje dla uczestników konkursu

Graficzne opracowanie projektu powinno być czytelne, dla merytorycznej oceny i późniejszej publikacji.

Prace należy przedstawić na 2 planszach formatu A-2 w układzie poziomym oraz opisać główne założenia ideowe i zastosowane rozwiązania techniczne na 2 stronach formatu A-4 w języku polskim i angielskim.

Do pracy należy dołączyć projekt w wersji elektronicznej ( rozdzielczość 300 DPI, JPG) dla publikacji i archiwizacji.

Plansze projektu muszą mieć na odwrocie czytelny napis „Projekt dyplomowy zgłoszony do konkursu Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA - SARP im. Waltera Henna

oraz następujące dane:

  1. nazwa uczelni
  2. imię i nazwisko autora (autorów) projektu
  3. tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora
  4. temat projektu
  5. rok dyplomu
  6. adresy mailowe i pocztowe, oraz numer telefonu autora pracy i promotora

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie.

W załączeniu regulamin Konkursu.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę