Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP

Data dodania: 28.01.2013 | Aktualizacja: 28.01.2013, 00:00:00

Zaproszenie do udziału

Uprzejmie informujemy, że konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP organizowany wspólnie przez Bund Deutscher Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich odbędzie się w tym roku w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP przy ul. Foksal 2 w dniach 07-10 czerwca.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor uzyskał w roku poprzednim stopień magistra inżyniera architektury, a którego przedmiotem jest środowisko pracy w przyszłości.

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów (Instytutów) Architektury, lub samodzielnie zgłoszony przez autorów i promotorów prac.

Prace należy zgłaszać do Zarządu Głównego SARP do dnia 10 kwietnia 2013 roku.

Zgłoszone projekty należy przesłać na adres ZG SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa w terminie do 15 kwietnia br.

Wręczenie Nagrody odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie w dniu 10 czerwca 2013 r.

Informacje dla uczestników konkursu

Graficzne opracowanie projektu powinno być czytelne, dla merytorycznej oceny i późniejszej publikacji.

Szczegółowe informacje, dotyczące wymagań technicznych znajduje się z Regulaminie.

Plansze projektu muszą mieć na odwrocie czytelny napis „Projekt dyplomowy zgłoszony do konkursu Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP.

oraz następujące dane:

  1. nazwa uczelni
  2. imię i nazwisko autora (autorów) projektu
  3. tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora
  4. temat projektu
  5. rok dyplomu
  6. adresy mailowe i pocztowe, oraz numer telefonu autora pracy i promotora

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie.

W załączeniu regulamin Konkursu.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę