Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”, edycja 2022

Data dodania: 13.10.2022 | Aktualizacja: 14.10.2022, 19:25:25

Wyniki Konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”, edycja 2022 pod honorowym patronatem Ambasadora Szwajcarii w Polsce

Informacja o wynikach Konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku”, edycja 2022

Patronat Honorowy Konkursu Dyplom Roku: Ambasador Szwajcarii w Polsce

Partnerzy Konkursu Dyplom Roku: GEBERIT i KLUŚInspiring Solutions

Miło nam poinformować, że Sąd Konkursowy w składzie:

• arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys – Prezes SARP, Przewodnicząca Sądu

• arch. Tytus Brzozowski

• arch.  Karol Fiedor

• arch. Piotr Grochowski

• arch. Przemo Łukasik 

• arch.  Łukasz Modrzejewski

• Pan Adrian Burzyk  – GEBERIT 

• Pan   Maciej Solarski – KLUŚ Inspiring Solutions

oraz sekretarze organizacyjni konkursu:

• arch. kraj. Marek Szeniawski – Sekretarz Konkursu

• arch. Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka – Asystent Sekretarza Konkursu

dokonał w dniu 6 października 2022 oceny 25 prac dyplomowych nominowanych do III etapu konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku”, edycja 2022 i postanowił:

1. Przyznać dwa równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia w wysokości 1 500 PLN, które otrzymują:

• arch. Karolina Grzesista

Krajobraz przekształceń. Zagospodarowanie terenów pogórniczych na przykładzie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Bełchatów 2051. 

Politechnika Śląska

Promotor: dr inż. arch. Jan Kubec

 

 

uzasadnienie:

Nauka o przemijaniu. 

Subtelne dopełnienie architekturą, jako wyraz sygnalizacji zmian jakie niesie przyszłość i ulotności działań człowieka. Wyeksponowanie przestrzeni zdegradowanej w aspekcie odradzającej się przyrody, twórcze podejście architektury wkomponowanej w krajobraz.

 

• arch. Eryk Szczepański

W poszukiwaniu nowego wymiaru miasta. Projekt rozwoju przestrzennego Bytowa jako elementu sieci małych miast kaszubskich. 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Promotor: dr hab. inż. arch., prof. UAP Elżbieta Raszeja

 

uzasadnienie:

Małe Miasto to wciąż Miasto.

 

Wyróżnienie przyznano za dostrzeżenie licznych problemów, z którymi zmagają się często pomijane małe miasta w Polsce.

Autor, na przykładzie siedemnastotysięcznego kaszubskiego miasta Bytowa, przeprowadził szereg analiz zwieńczonych trafną diagnozą. Projekt doceniono przede wszystkim za rozwiązania projektowe, przedstawione od skali całego Miasta, po szczegółowe rozwiązanie wybranych fragmentów. 

Koncepcja rozwoju Bytowa jest niezwykle dojrzałą wypowiedzią architektoniczną, faktycznie tworzącą Nowy Wymiar Miasta.

 

2. Przyznać  3 równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia w wysokości 2 500 PLN, które otrzymują:

• arch. Katarzyna Krawczyk

Architektura Troski Regeneracja dysfunkcyjnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Opolskiej                                    w Poznaniu. 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

 

uzasadnienie:

Projekt ten to doskonała próba przekształcenia historycznej architektury społecznej. Regeneracja polegająca na uporządkowaniu funkcji oraz wprowadzeniu jej korekty wynikającej z aktualnych uwarunkowań programowych. Transformacja mieszkań uzupełniona o przestrzenie wspólne pozwala na integrację lokalnej społeczności. Korekta urbanistyczna pierwotnego założenia wynikająca                                z rozbudowania przestrzeni wspólnych i nadania im aktualnego wyrazu architektonicznego jest subtelna, poprawiająca układ nadając mu obraz przestrzennie skończony. Projekt pokazuje nam udaną alternatywę dla realizacji projektów w tak ważnej dla społeczeństwa segmencie budownictwa społecznego – architektury troski.

 

• arch. Maria Lityńska

Poszukiwanie tożsamości architektury judaistycznej. Utracony dom polskich chasydów – projekt ośrodka chasydzkiego w Leżajsku. 

Politechnika Warszawska

Promotor: dr inż. arch. Anna Agata Wagner, mgrinż. arch. Grzegorz Stiasny

 

uzasadnienie:

 

Wyróżnienie zostało przyznane za skrupulatne studia nad tożsamością architektury judaistycznej.Analiza symboliki, tradycji judaistycznej oraz architektury związanej z judaizmem na przestrzeni wieków zostały odzwierciedlenie w zaprojektowanych budynkach. Obiekty poprzez swój dualizm symboliczny                   i funkcjonalny obrazują złożoność architektury judaistycznej, pełniąc równocześnie rolę ośrodka pielgrzymkowego chasydów z całego świata.

 

 

• arch. Paulina Pawlikowska

Architektura modernistyczna jako środowisko działań modernizacyjnych. Rewaloryzacja łaźni solankowych w Ciechocinku. 

Politechnika Warszawska 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

 

uzasadnienie:

Praca w elegancki sposób podkreśla piękno modernistycznych form projektu Romualda Gutta. Autorka nie szuka konkurencji z uznanymi i cenionymi ikonami modernizmu, a w skromny sposób pozwala spojrzeć na nią od nowa, opierając się na rozsądnych rozważaniach nad współczesnymi potrzebami                  i funkcją obiektu.  W projekcie posłużono się subtelnymi rozwiązaniami wykorzystującymi grę światła gwarantującymi różnorodne przeżycia i doświadczenia.      

 

 

3. Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU, za najlepszy projekt dyplomowy, przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta                    w wysokości 10 000 PLN, otrzymuje:

• arch. Tomasz Bekas

Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni. Miejsce pamięci w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy. 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 

Promotor: dr inż. arch. Michał Ankiersztajn

 

• uzasadnienie:

Kiedy świat tak łatwo zapomina o bólu i cierpieniu, kiedy historia niczego nas nie uczy                                               i ponownie niezaspokojona rządza niszczy kruchy pokój, ważne staje się ciągle przypominać.
Niepamięć zaciera przeszłość, bez której nigdy nie będzie przyszłości.

„Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni", to próba utrwalania pamięci.

Zbudowana na osobistych odczuciach i doznaniach, analityczna w swojej strukturze zasada powiązań emocjonalnych, przekształca się w poetycką i subtelną interwencję architektoniczną.

Na zgliszczach obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, powstają instalacje, których celem jestkatalogowanie emocji i doznań.
Tu architektura, pozbawiona swojej funkcjonalności, wyzwalać ma głównie reakcję.
Autor zderza nas i prowokuje do refleksji. Reakcją tych doznań z przestrzenią są czyste i prymitywne emocje: strachu, bólu, cierpienia, litości i pogardy.
Te właśnie wyzwolone i wynoszone poza obóz koncentracyjny uczucia wydają się ważniejsze niż sama forma obiektów.
W ten właśnie sposób, pamięć przestrzeni pobudzać ma i poszerzać przestrzeń naszej pamięci.

 

 

Przewodniczący Sądu Konkursowego                                                                        Sekretarz Konkursu

arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys                                                             arch. kraj. Marek Szeniawski

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
Bolix BP2 Budimex Equitone Jaga Kluś Kone Norlys Polflam Renson Renson Schueco Semmelrock Tarasola Wienerberger Wiśniowski
Powrót na górę