Debata urbanistyczna - politycy vs architekci

Data dodania: 25.02.2011 | Aktualizacja: 25.02.2011, 00:00:00

W dniu 9.02.2011 w Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja pomiędzy politykami oraz światowej sławy architektami na temat nowych trendów w urbanistyce zorganizowana przez Intergrupę URBAN, której pracom przewodniczy Jan Olbrycht.

"Prosperujące, kwitnące miasta zapewniają światową konkurencyjność i trwały wzrost. Potrzebujemy gruntownej debaty na temat roli, jaką odgrywają europejskie miasta w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Obecnie miasta zagrożone są zalewem zabudowy ekonomicznie opłacalnej, ale o niskiej jakości" - powiedział otwierając konferencję Jan Olbrycht.

Konferencja pt. "Nowa urbanistyka - Innowacyjne wizje Europejskiej Agendy Miejskiej", współorganizowana przez Europejskie Forum Polityk Architektonicznych, miała na celu zbliżenie stanowisk w kwestii rozwoju miejskiego i planowania przestrzennego.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że przed podjęciem decyzji związanej z planowaniem przestrzennym miasta, grupa ekspertów powinna przedstawić tzw. inteligentny opis przestrzeni publicznej. Taki opis brałby pod uwagę kwestie demograficzne, ekologiczne i estetyczne. - Potrzeba nam miejskich standardów, a nie jedynie standardów narzuconych przez rynek bądź utopijnych programów - dodał poseł Olbrycht.

"Środowisko architektów aktywnie angażuje się w prace nad nową Europejską Agendą Miejską, podkreślając, że musi ona być kreatywna i innowacyjna. W obszarach miejskich mieszka obecnie 70 proc. populacji UE. Główny nacisk powinien być położony na jakość życia, a dopiero w drugiej kolejności na standardy techniczne" - powiedział po konferencji Jan Olbrycht.

(źródło http://www.janolbrycht.pl/?cat=5)

Udostępnij na:

REKLAMA
Wiśniowski

Bolix

Partnerzy SARP:
BP2 Budimex Equitone ESS Audio Jaga Kone Norlys Polflam Renson Schueco Wiśniowski
Powrót na górę